Striden mellan Adobe och Apple om Flash har rasat ett bra tag nu. I korthet handlar det om att Apple har förbjudit Flash på Ipad och Iphone. Det innebär dels att användare av Apples enheter går miste om mycket innehåll på webben, dels att Adobes ställning försvagas.

Adobe ger inte upp. I kväll, svensk tid, ska företaget visa en ny förhandsversion av Wallaby. Det är arbetsnamnet på ett verktyg för att konvertera Flashapplikationer till html, svg och css. Det är tekniker som används för att skapa webbsidor.

Om allt fungerar som det ska innebär det att man kan använda Adobes verktyg Flash Professional för att skapa applikationer som kan köras på Ipad och Iphone.

– Det handlar om experimentteknik som demonstrerar innovationen kring Flash och html, säger Tom Barclay, produktchef på Adobe.

En tidigare förhandsversion av Wallaby visades i höstas på en konferens i Los Angeles. Adobe har inte offentliggjort någon tidsplan för verktyget.

IDG News

Fakta

Wallaby i sig är en applikation som körs på Adobes plattform Air på Windows och Macintosh.