Hur går det för utvecklingsmetoden Dsdm?

-- Dsdm Consortium har ökat antalet medlemmar under det senaste året, 500 organisationer är medlemmar nu. Det är oerhört positivt att vi har överlevt och ökat lite i dessa svåra tider.

Hur många utvecklare arbetar med Dsdm?

-- Det finns fler än 20 000 utvecklare, projektledare, chefer och arkitekter i hela världen som är utbildade i Dsdm. De har gått antingen en endagskurs eller en tredagarskurs.

Men Rup är väl mycket större?

-- Det är bara i Sverige som Rup är så dominerande. I resten av världen är Rup inte alls lika starkt. Om du söker efter utvecklare på en del stora förmedlingsplatser på webben får du fler träffar på Dsdm i kombination med begrepp som Rad än på Rup.

Vad är det som avgör ett val mellan Dsdm och Rup?

-- Jag tror att vissa personer dras till lättviktsmetoder av Agiletypen, som Dsdm, medan andra dras till Rup. Vissa känner direkt att Rup är för stort och tungt. Andra, i alla fall i Sverige, uppskattar att Rup är populärt och känns tryggt.

Finns det likheter mellan Dsdm och Rup?

-- Båda metoderna är fokuserade på delleveranser av system. Processerna är väldigt lika, men terminologierna väldigt olika, som så ofta i den här branschen. Rup kan konfigureras så att det fungerar som Dsdm. Det finns organisationer som använder både Dsdm och Rup. Skillnaderna är nog störst i utgångspunkt, filosofi och synsätt. Dsdm fokuserar på affärsnytta, tid och budget. Rup fokuserar på arkitektur, teknik, verktyg och modelleringsmodeller.

Vad händer med utvecklingen av Dsdm?

-- Under de senaste 18 månaderna har vi fördjupat vårt samarbete med Agilerörelsen och närmat oss Agilemetoden Extreme programming, xp. Personer som arbetar med de båda metoderna har arbetat tillsammans och införlivat saker från den andra metoden.

Vad är det du trycker på när du försöker sälja Dsdm i konsultuppdrag?

-- Att det fungerar och ger mätbar affärsnytta. Det finns många exempel på lyckade Dsdm-projekt. Ett exempel på en fördel är att Dsdm, liksom xp, har processtöd för arbetet med delleveranser i iterationer och innehåller tekniker för projektledning. I Dsdm kallas iterationer för timeboxar och det finns beskrivet hur arbetet med dessa ska skötas, i detalj. Andra saker att framhålla är granskningar av användarnöjdhet och principer för tester, samt att många upplever Dsdm-projekt som roliga. Det är lätt att komma i gång, även i enstaka projekt.