En internationell maktkamp om internets toppdomäner har blossat upp mellan världens länder och Icann, som förvaltar toppdomänerna på internet. Styrelsen i Icann har avslagit flera förslag till förändringar av reglerna för domännamn som har lagts fram av ländernas representationsorgan Governmental Advisory Committee, GAC.

Konflikterna kretsar i huvudsak kring hur stort inflytande världens länder ska få i skapandet av nya toppdomäner. Sedan några år tillbaka pågår en process som ska resultera i att flera nya toppdomäner ska introduceras. Bland annat finns förslag på att införa domäner som är mer branschrelaterade, till exempel music, movie, car och bank. Syftet är att få en tydligare organisering efter internetsidornas faktiska funktion snarare än det nuvarande, mer geografiskt baserade systemet.

Åsiktsskillnaderna är stora mellan GAC och Icann. Framför allt handlar det om hur domännamn ska tilldelas. GAC vill att väletablerade företag och organisationer ska ha rätt till vissa domännamn redan innan de har registrerat domänen. Argumentet är att det skulle underlätta bekämpningen av så kallad cyber squatting, som innebär att domäner "kidnappas" för att sedan säljas dyrt till redan etablerade företag eller organisationer.

Icann motsätter sig förslaget med motiveringen att det är problematiskt att hävda absolut rätt till språkliga uttryck över huvud taget. Organisationen vill i stället utvärdera rättigheterna i efterhand. Som exempel nämner man ordet Apache, som dels är namnet på en väletablerad servermjukvara, men det råkar även vara namnet på en Nordamerikansk indianstam. Vem har då mest rätt till domänen apache?

En av de föreslagna toppdomänerna som fått mycket motstånd är gay, som ska syfta till att vara en domän för världens gayrörelser. Det framgår inte specifikt om det är på grund av förslaget om att införa en sådan domän som världens länder vill ha mer inflytande i införandet av nya toppdomäner, men tydligt är att de spänner musklerna hårdare mot Icann än vad de gjort innan.

En liknande situation uppstod 2004 då en brittisk entreprenör, Stuart Lawley, föreslog att toppdomänen xxx skulle införas för internets olika porrsidor. Då röstades förslaget ner av bland annat USA som tyckte att det var för kontroversiellt. I den nuvarande processen har USA också begärt att få vetorätt över införandet av nya toppdomäner, men förslaget röstades ner av flera länder i slutet av februari.

Tidigare har flera länder framhållit att förvaltningen av toppdomäner inte borde skötas ett privat företag som Icann. Förra året förespråkade till exempel Kina att förvaltningen skulle skötas av FN. I och med de nuvarande konflikterna har fler röster höjts för att makten över domänerna förflyttas till ett FN-organ.

Fakta

  • Icann är ett icke-vinsdrivande privat företag som förvaltar bland annat internets toppdomäner. Företaget är baserat i Marina del Rey i Kalifornien.
  • GAC är världens staters representationsorgan inom Icann där många länder är representerade, både västvärlden och utvecklingsländerna.