IFS gör reträtt från sina egna beslutsstödsverktyg och stöder sig istället på Microsoft. Kunder som vill ha beslutsstöd ovanpå sina affärssystem kan sedan årsskiftet gå två vägar. De kan köpa IFS nya verktyg för integration med Microsofts beslutsstödsverktyg. Eller så kan de köra ett antal nya gränssnitt från IFS, så kallade informationskällor, som länkar ihop affärssystemen med beslutsstödsverktyg från tredje part.

IFS fasar ut sina egna beslutsstödsverktyg, men lovar att behålla support och underhåll under ett antal år.

– Vi inriktar våra investeringar på att paketera information, inte på att utveckla våra egna beslutsstödsverktyg, säger Dan Matthews, som är teknikchef för IFS.

Beslutsstöd, betonar han, är numera ett verktyg som företagen inte bara kan installera och köra en gång, utan ständigt måste anpassa.

– Vi gör den här förändringen eftersom allt fler kunder ständigt behöver förändra sitt beslutsstöd till sina affärer. Beslutsstödet går från att vara ett ledningsstöd för rapporter och uppföljning, till att stöda ständigt återkommande affärsbeslut i den dagliga verksamheten.

Men blir det inte som att en lokal möbelaffär blir Ikea-återförsäljare?
– Nej, det tycker jag inte. Vi rör oss mot mittfåran på beslutsstöd, en marknad som har gått från ett stort antal små aktörer till få megaleverantörer, med Microsoft, SAP, Oracle och IBM i spetsen.

Har IFS blivit taget på sängen av den snabba förändringen?
– Beslutsstöd blev stort för nästan 15 år sedan, men marknaden och kundernas behov har förändrats snabbare senare år. Vi måste erbjuda en lösning för beslutsstöd som både fungerar med våra affärssystem och som är öppen och har stöd på marknaden.

Hur har kunderna reagerat?
– Vi har inte hört några negativa reaktioner. De flesta kunder anser att vi med Microsoft kan leverera mer än vad vi tidigare kunde erbjuda med våra egna verktyg. 

Fakta

IFS strategibyte sker under devisen “BI by Choice, BI Built-in”, alltså att erbjuda gränssnitt för beslutsstöd via IFS affärssystem på valfri beslutstödsplattform, eller genom integration med Microsofts beslutsstöd. Kunder som går Microsoft-vägen kan välja mellan bland annat stöd för Microsoft Analysis Server, programmiljön Sharepoint och kalkylprogrammet Excel.

Under våren väntar flera lanseringar, av bland integrationsprodukter mellan IFS affärssystem och Microsofts beslutsstöd. IFS fasar samtidigt ut sina egna beslutsstödsverktyg, vilket beräknas ske på några års sikt.