Minnesbaserat beslutsstöd har på kort tid har gått från utopi till realitet. Allt kraftfullare datorer med flerkärniga processorer gör det möjligt att bearbeta gigantiska datamängder direkt i datorernas interminnen. Prestanda ökar, liksom flexibiliteten i datahanteringen.

Qliktech är en av flera leverantörer som har gjort denna typ av beslutstödsanalyser till sin hemmaplan. Men nu går SAP till motangrepp, med ett initiativ från högsta nivå, från grundaren och förgrundsfiguren Hasso Plattner. Grunden för de nya verktygen är SAPs ramverk för minnesbaserade analyser, Hana, High-Performance Analytic Appliance, som lanserades förra året.

Först ut är två nya beslutstödsverktyg, där det ena är avsett att styra och följa upp den operativa, dagliga verksamheten i företag. Det andra är specialutformat för att kunna användas av marknadsavdelningar.

Dessutom är ytterligare en lansering på gång för att ge stöd för ekonomifunktionen. Det verktyget ska bland annat kunna analysera stora mängder av fakturor och andra dokument, för att exempelvis optimera leverans- och betalningsvillkor för kunder. Bra kunder får bra villkor, medan dåliga betalare får snävare tidsramar.

SAP planerar även på sikt att släppa nya analysverktyg för att hålla koll på smarta mätare. Dessutom väntar nya versioner, speciellt avsedda för minnesbaserade analyser, av verktygen Trade Promotion Management och Cash and Liquidity Management. På gång är även nya verktyg för strategisk personalplanering, som bygger på minnesbaserade analyser.

Fakta

Strategin från SAPs sida är att satsa på interminnesbaserat stöd inom områden där det är möjligt att se en direkt kundnytta och där kunderna följaktligen har ett intresse av att investera.
SAP har ännu inte gått så långt som att företaget ser minnesbaserade analyser som en ersättning för företagens databaser, som ofta är Oracle. Men det kommer att förändras i takt med att SAPs verktyg mognar, uppger företaget.