I dag presenterade it-ministern sin nya rådgivande grupp, kallad Digitaliseringsrådet. Rådets arbete leds av Anna-Karin Hatt själv. Det första mötet äger rum på måndag.

Ledamöterna kommer från både privat och offentlig sektor. Bland annat märks Anette Holm, Stockholm stads it-direktör, Ciscos Patrik Fältström och Lars Hultkrantz, professor i nationalekonomi. Även IT & Telekomföretagens förbundsdirektör Anne-Marie Fransson ingår i rådet.

Rådet ska bistå regeringen i arbetet med att ta fram it-ministerns övergripande plan, kallad Digital agenda för Sverige. Men rådets mandat innebär också att den ska bistå planens genomförande. Anna-Karin Hatt har tidigare sagt att agendan ska presenteras under 2011.


Kristina Höök, Mikael Haglund, Anette Holm, Lars Hultkrantz, Anne-Marie Fransson och Patrik Fältström.

I december framkom att det tidigare it-rådet, inrättat av infrastrukturminister Åsa Torstensson, läggs ner. Redan då flaggade Anna-Karin Hatt för att någon form av ny rådgivande grupp skulle inrättas.

Av de 27 ledamöterna är 23 nya. Bara fyra av dem, Patrik Fältström, Lars Hultkrantz, Kristina Höök och Anne-Marie Fransson, satt i Åsa Torstenssons it-råd.

Här är samtliga ledamöter:

 • Karin Ajaxon, projektkoordinator, Juliagruppen
 • Eva-Karin Anderman, forskningsansvarig, Siftelsen svensk industridesign
 • Hans von Axelsson, utredare, Handisam
 • Ann-Marie Fransson, förbundsdirektör, IT-och telekomföretagen
 • Patrik Fältström, Distinguished Consulting Engineer, Cisco
 • Matilda Gennvi-Gustavsson, Sustainability Director, Ericsson
 • Gunilla Glasare, chef för avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad på Sveriges Kommuner och Landsting
 • Pia Gruvö, chef för Avdelningen för Krypto och IT-säkerhet, Militära säkerhetstjänsten
 • Peter Gärdefors, professor i kognitionsvetenskap, Lunds universitet
 • Mikael Haglund, teknisk direktör, IBM Sverige
 • Jens Henriksson, internationell sekreterare, Sveriges konsumenter
 • Anette Holm, IT-direktör, Stockholms stad
 • Lars Hultkrantz, professor i nationalekonomi, Örebro universitet
 • Kristina Höök, professor i Människa-Maskin Interaktion, Stockholms Universitet
 • Anna Karlsson, grundskollärare, Viktor Rydbergs samskola
 • Peter Krantz, kommittésekreterare, E-delegationen
 • Marianne Larsson, projektledare, Teknopol
 • Martina Lind, entreprenör och grundare av Politometern
 • Kurt-Erik Lindqvist, verkställande direktör, Netnod
 • Dennis Pamlin, verkställande direktör, 21st centry Frontiers
 • Åke Rosandher, chef Center för eHälsa i samverkan
 • Ola Rosling, verksamhetschef, stiftelsen Gapminder
 • Anders Sjöman, kommunikationschef, Voddler
 • Brit Stakston, mediestrateg, JMW
 • Bosse Svensson, verkställande direktör, mktmedia
 • Staffan Truvé, forskningsdirektör, Recorded Future
 • Daniel Westman, doktorand i rättsinformatik, Stockholms universitet

Uppdatering: I den första listan som släpptes av departementet saknades Gunilla Glasare. Det totala antalet ledamöter är alltså 27.