Partierna hoppas få till en så kallad minoritetsbordläggning, som innebär att lagförslaget läggs på is i riksdagen under ett år. Samma sak skedde med den lika kontroversiella FRA-lagen.

För att få tillräckligt många mandat bakom en bordläggning krävs dock att Sverigedemokraterna står fast vid sitt beslut att rösta med Miljöpartiet och Vänsterpartiet i frågan. Sverigedemokraterna har ställt krav på att uppgifter inte ska få sparas utomlands.

Datalagringsdirektivet innebär att alla uppgifter om vem som kommunicerar med vem via telefon och internet lagras hos operatörerna i sex månader, för att kunna lämnas ut till brottsbekämpande myndigheter.