80 procent av it-företagen planerar nyanställningar det närmaste året. Och i jakten på kompetens är ingenjörer högintressanta. 62 procent av it-företagen säger att de anställer högskoleingenjörer och 60 procent att de anställer civilingenjörer. Det visar undersökningen It-talang 2011 som gjorts bland 300 it-företag av företaget Skill i samarbete med IT&Telekomföretagen.

Om de efterfrågade ingenjörerna kommer från it-utbildningar eller inte framgår inte av undersökningen.

– Nej, vi fick begränsa oss. Det är också så att det ofta är svårt att ringa in vad som faktiskt är en it-utbildning, säger Fredrik von Essen som är näringspolitisk expert och ansvarig för kompetensfrågor på IT&Telekomföretgen.

It-företagen är heller inte främmande för att anställa medarbetare som inte har akademisk examen. 46 procent av dem som nyanställs har gymnasieexamen. Däremot efterfrågas kandidat-, magister- och masterexamen mer sällan. 16 procent angav att de anställer personer med kandidatexamen och 14 procent anställer personer med magister- eller mastersexamen.

– Det är överraskande att så många anställs direkt från gymnasiet, säger Fredrik von Essen.

– Ser man till företagens storlek söker företag med över 100 anställda ingenjörer i ännu högre grad än gruppen som helhet. Intresset för personer med gymnasieexamen är lägre, men ändå jämförbart med grupperna kandidat-, magister- eller mastersexamen, där det exempelvis finns många systemvetare.

Det är heller inte nödvändigt att ta ut sin examen för att få jobbet, visar undersökningen. Rätt personlighet väger tyngre enligt de tillfrågade företagen. Även goda referenser och ämneskunskaper är mer attraktivt än en examen. Och ett års arbetslivserfarenhet väger lika tungt som en examen.

De viktigaste förmågorna från en utbildning är enligt tre av fyra arbetsgivare analytisk förmåga och problemlösning, 57 procent lyfter fram teknisk kompetens och nästan lika många, 54 procent, pekar på social kompetens.

– Förra året gjorde vi en motsvarande undersökning bland dem som skulle examineras ut från it-utbildningar och då kan man se att arbetsgivarna efterfrågar vissa mjuka egenskaper som viktigare än it-talangerna gör, säger han.

– Bland it-talangerna hamnade social kompetens först på åttonde plats.

I första hand jagar it-företagen nu i första hand medarbetare till projektledning och i andra hand till mjukvaruutveckling och programmering. De mest eftertraktade språken är C#, Java och C++. Ingångslönerna ligger i snitt på 27 000 i månaden – 28 000 i Stockholm och 26 000 i övriga landet.

Fakta

Så försöker arbetsgivarna locka medarbetare...

Intressanta arbetsuppgifter: 90%
Möjlighet att styra sin tid: 54%
Företaget har ett attraktivt varumärke: 38%
Trevlig miljö på kontoret: 35%
Bonus/ersättningssystem: 15%
Möjlighet att arbeta internationellt: 13%

...och detta lockar it-talangerna
Intressanta arbetsuppgifter: 87%
Trevlig miljö på kontoret: 61%
Goda möjligheter att styra sin egen tid: 47%
Tydliga karriärvägar: 21%
Möjlighet att arbeta internationellt: 17%
Erfaren ledning: 16%
Källa: Skill/IT&Telekomföretagen