Google släpper version 10 av Chrome, Mozilla är på gång med version 4 av Firefox, Apple förbättrar Safari i den nya versionen av operativsystemet Ios och Microsoft ska ha släppt Internet Explorer 9 när du läser det här. En viktig teknisk aspekt av webbläsarkriget är snabbare körning av Javascriptprogram.

Google utlovar till exempel 66 procent snabbare Javascript i Chrome 10 och Apple utlovar en fördubbling av prestanda tack vare en ny Javascriptmotor i Ios.

Utvecklingen hänger samman med kommande version 5 av webbspråket html, av vilket vissa delar redan finns tillgängliga. För att dra nytta av många av nyheterna i html5 krävs det att man skriver Javascriptkod. Det tänkta resultatet är att det ska bli möjligt att köra allt fler applikationer i webbläsare, tack vare snabbare Javascript och mer avancerad html.

Contur Software i Stockholm är ett företag som anammar den här utvecklingen. Företaget utvecklar ett system för att hålla reda på forskningsresultat. För närvarande utvecklar man parallellt två olika versioner av klientdelen: en baserad på Microsofts traditionella Dotnetplattform och en baserad på Javascript. De båda versionerna kommunicerar med samma serverkomponenter.

– Det fungerar bra med Javascript, vi är väldigt nöjda med vårt teknikval. Webbläsarna är snabba på att köra Javascriptkod. Det är ingen större skillnad jämfört med vår Dotnetklient, säger Erik Alsmyr, utvecklingschef på Contur Software.

Han tonar ner kompatibilitetsproblem mellan de olika webbläsarna, även om han berättar att det uppstår ”konstiga fel” ibland. Det beror bland annat på tajmingproblem. De olika webbläsarna är helt enkelt olika snabba på olika operationer.

Det är ett större problem att det krävs fler tester för webbläsarversionen eftersom applikationen finns för fyra webbläsare på olika versioner av tre operativsystem. Alla webbläsare finns inte på alla operativsystem, men det blir fler kombinationer än för Dotnetversionen som behöver testas på 32- och 64-bitarsversioner av några olika Windowsversioner.

Verktygsstödet skiljer sig dock mycket mellan utveckling på Dotnet och med Javascript. Det finns ett mer avancerat verktyg för Dotnet i Microsofts Visual Studio än det finns för Javascript. I det senare fallet använder Contur Software en vanlig textredigerare.

Men byggmiljön, det vill säga verktyg för att sammanfoga delar av applikationen till en helhet, och verktyget för att kontrollera olika versioner av koden är de samma för Dotnet och Javascript.

– Vi använder en byggmiljö för Dotnet som även fungerar för Javascript, säger Erik Alsmyr.

Det kan alltså vara bra att inte välja kringverktyg som är knutna till specifika tekniska plattformar. Det ger större valfrihet.