Från ett modernt betongpalats med en gigantisk ljusgård, mitt emot Klara kyrkogård med anor från 1600-talet, förvaltar pensionsjätten över 365 miljarder kronor åt nästan fyra miljoner sparare.

Inte bara mellan kyrkan och kontoret är kontrasten tydlig mellan det nya och det gamla, den märks också när det gäller pensionsförsäkringsbolagens intressen och hur informationshanteringen går till.

Enligt Camilla Larsson, som är chef för affärs- och verksamhetsstödet på AMF Pension, måste hela pensionsbranschen göra upp med gamla arbetsmetoder, begrava de gamla egenutvecklade systemen och satsa på standardsystem.

– Ovanpå det kan alla bolag bygga egna system för att göra affärer, locka kunder och erbjuda bättre information.

Pensionsbolagen måste tillsammans göra grundjobbet i stället för att egenutveckla system. Dagens vittförgrenade systemflora ger alla högre kostnader, som slår igenom hos kunderna, anser hon.

– Bakom det ligger ett gammaldags tänkande, att alla företag måste ha ett egenutvecklat system.

Navet i pensionsbranschen är valcentralerna, som är länken mellan slutkund och pensionsförsäkringsbolag. Konsumenterna går dit och väljer pension. En pensionssparare som byter från privat till kommunal sektor, byter valcentral. Det skapar mängder av it-mässigt och administrativt krångel.

– Alla valcentraler har en egen standard, med egna processer. Följden blir kostnader som i slutändan drabbar kunderna, säger hon.

– Vi tror att vi får ökat gehör för det här, även om det tar tid. Det finns mycket pengar att spara.

AMF Pension har gått ett steg mot standardisering med ett affärssystem från Itello, Inca, i en bransch där egenutveckling sedan länge har ansetts vara en självklarhet. Systemet lanseras i stor skala under våren och innebär att den gamla stordatorn successivt fasas ut.

Företaget driver två stora förändringsprojekt: byte av försäkringssystem från stordator med Cobolkod till ett standardsystem och en satsning på mer och bättre kundinformation, bland annat på webben. På sikt ska företaget stänga ned stordatorn.

– Valet stod mellan att bygga eget, renovera eller köpa helt nytt, säger hon.

Vid årsskiftet satte AMF Pension i gång med de första delarna av systemet.

– Vi arbetar med den stora releasen fram till sommaren. Vi ligger parallellt med två plattformar och går successivt mot en ny serverlösning med standardsystem.

Enligt Camilla Larsson var det viktigt att köpa in sig på andras erfarenheter och dela utvecklingskostnader med andra.

– Problemet är att många utgår från att vi är speciella och måste ha ett helt eget system. Men för att få skalfördelar måste vi satsa på en gemensam plattform.

I stället är det på kundvård, begriplighet i informationen och bra erbjudanden som företagen ska konkurrera.

– Många skjuter tankarna på pensionen på framtiden. Det är svårt att få kunderna att intressera sig i tid.

I dag är det nästan omöjligt att navigera mellan alla pensionsformer och än mindre att få en helhetsbild: hur mycket blir det i pension?

Här satsar AMF även på att möta kunden mer på nätet. Företaget lanserade en ny webbplats i februari för att förenkla pensionshanteringen och göra den lite mer begriplig. Ett exempel är uppdelningen i att starta sparande, se över sparande och se över sin pension.

Här skulle mer kunna göras både för mobiler och sociala medier.

– Vi är en konservativ bransch i ett paradigmskifte. Poängen är inte att dränka kunderna i information, utan att ge exakt det den vill ha i ett givet ögonblick. Det är en utmaning, anser Camilla Larsson.

Fakta

Företag: AMF Pension.

Omsättning: 15 miljarder kronor i premieinkomster.

Rörelseresultat: 49 miljarder kronor 2009.

Värde: Totalt förvaltat kapital är 365 miljarder kronor för 3,8 miljoner pensionssparare. AMF Pension är av de största ägarna på Stockholmsbörsen.

Vd: Ingrid Bonde.

Antal anställda: 270.

Verksamhet:
Pensionsbolag som ägs av Svenskt Näringsliv och LO.

… relationen mellan it och affärsutveckling:

– Det grundläggande är att it-frågorna ligger nära de strategiska frågorna och affären. De två kan inte vara frånkopplade från varandra.

… sociala medier:

– Sociala medier är en viktig arena. Både vad gäller att fånga upp vad pensionssparare tycker och tänker och som en möjlighet för oss att kommunicera och föra dialog. Till exempel via vår pensionsblogg eller chattfunktionen på vårt kundcenter. Vi använder även Twitter, och en Facebooksida lanseras under våren.

… pensionsappar:

– Alla branscher dras i den riktningen. Det är klart att vi tittar på det, men ännu är inget klart. Vi tittar på appvärlden och bevakar alla frågor. Vissa saker går inte att göra med de branschproblem och de regler som finns. Vi vill inte heller dränka kunderna i information.