62 ledamöter röstade för att bordlägga förslaget, medan 281 ledamöter röstade för att klubba igenom lagen redan nu. Men enligt reglerna för så kallad minoritetsbordläggning räcker det om en sjättedel av ledamöterna röstar för en bordläggning för att så ska ske.

Dagens omröstning innebär att lagförslaget om datalagring skickas tillbaka till justitieutskottet där det ska vila i minst 12 månader.

SD har inte motsatt sig datalagringsdirektivet i sig, men hade som krav att lagringen skulle ske på svensk mark. Ett krav som inte alliansregeringen ville gå med på.

Under debatten inför omröstningen stod det klart att SD hade röstat för att införa direktivet om regeringen hade gått med på deras krav, men SD och alliansen kunde inte komma överens om frågan.