Ledamöterna av Sveriges Riksdag kommer att få Iphone 4 som sitt nya arbetsredskap. Sedan årsskiftet pågår dessutom en utvärdering där en arbetsgrupp ska ta ställning till om man även ska satsa på Apples pekplatta Ipad.

– Vi har inlett ett försök i liten skala med läsplattor för att utröna vilken nytta det finns inom ramen för ledamotsuppdraget. I dagsläget är det en ledamot från varje parti, talmannen och riksdagsdirektören som deltar, berättar Maria Skuldt, pressekreterare på Riksdagsförvaltningen.
Hon säger att man förutom Iphone även kommer att erbjuda enklare mobiler av andra märken, exempelvis Sony Ericsson.

Henrik Ripa, sedan i höstas riksdagsman för Moderaterna, välkomnar moderniseringen av arbetsverktygen.

– Att gå från Nokias N97 till Iphone 4 känns som att förflytta sig tio år framåt i tiden. Jag är mycket nöjd med den. Jag har varit en Applemotståndare hela mitt liv tills jag testade Iphone förra året. Nu är jag frälst, säger Henrik Ripa lyriskt.

I oktober skrev han en motion där han var kritisk till bristande it-stöd: ”Vi konstaterar att man inte skickar ut kallelserna via kalendersystemet till möten i kammaren, voteringar i utskott och gruppmöten. Det innebär att 349 ledamöter sitter och skriver in samma möten i stället för att det sker med automatik.”

Han tycker der är förkastligt att ”handlingar trycks upp i massor och distribueras över hela landet vilket skapar oerhört mycket arbete och onödigt användande av naturresurser. Vi ska sträva efter det papperslösa samhället. Dagens Tablet PC eller till exempel Ipad är ett utmärkt alternativ där känslan av att läsa vanliga handlingar finns men där det även går att göra anteckningar, detta skapar helt nya möjligheter.”

På sin blogg konstaterar han att motionen från oktober visserligen fick avslag men att han ändå fått gehör för sina förslag. ”Till min stora glädje framgick av svaret på min motion från i höstas att riksdagen sedan årsskiftet har utsett en grupp som ska prova just Ipad som hjälpmedel och att riksdagsledamöterna nu får använda Iphone samt att utskotten har möjlighet att skicka sina kallelser digitalt. Närmare bifall till en motion kan man knappt få.”