En proposition med namnet Bättre regler för elektroniska kommunikationer, i praktiken det så kallade telekompaketet, har nu lämnats in till riksdagen.

I propositionen ingår kravet på att operatörer ska tvingas informera om de blockerar eller begränsar internettrafik. Om ett abonnemang exempelvis blockerar möjligheten till röstsamtal över nätet, voip, ska det tydligt framgå i avtal och erbjudanden till kunderna.

– Som konsument är det viktigt att man vet vad som gäller innan man ingår ett avtal, men det faller också ett ansvar på den som marknadsför ett nummer eller tjänst att vara tydlig och inte vilseleda, säger it-ministern Anna-Karin Hatt i ett pressmeddelande.

Förslaget är att Post- och telestyrelsen blir tillsynsmyndighet och får möjlighet att ställa krav på "tjänstekvalitet" hos operatörerna. Något som i så fall skulle tvinga alla leverantörer att erbjuda abonnemang utan blockeringar.

Peter Ekstedt, presschef på Post- och telestyrelsen, menar att de i första hand ska se till att informationen går fram till konsumenterna.

– Det första vi gör är att se till att leverantörerna är tydliga, säger han.
Om leverantörerna inte uppfyller detta, efter att först blivit underrättade, blir det ett tillsynsärende där Post- och telestyrelsen kan skicka ut ett föreläggande till operatören. Om det inte sker någon förändring efter det kan leverantören tvingas betala vite.

Telekompaketet skickades ut på remiss sommaren 2010. Lagrådet gav paketet grönt ljus den sjunde mars med några förslag på mindre ändringar. Nu ska propostitionen beredas i Riksdagen. Planen är att lagen ska träda i kraft vid halvårsskiftet den första juli.