Vad händer på beslutsstödsfronten just nu?
– Den viktigaste utvecklingen är att dagens arkitektur för datalager snabbt håller på att bli omodern. Det beror på en kombination av tre saker: att lagra data i minnet, kolumndatabaser och nyckelfärdiga analysmaskiner. De här tre lösningarna har använts ett tag, men när man kombinerar dem blir det ett genombrott. Vår Hanaplattform är ett exempel på det.

Vad är vinsten med att använda de här lösningarna?
– Rent tekniskt blir prestanda mycket bättre. Det gör att man kan köra analyser som inte var möjliga förut. I slutändan ger det nya affärsmöjligheter.

Kan du ge ett exempel på en tillämpning?
– Moderna elmätare som genererar enorma mängder data. Med en modern lösning blir det möjligt att göra simuleringar med alla data, inte bara med ett urval.

Men man måste väl lagra data permanent, det går väl inte att bara ha dem i minnet?
– Hana uppfyller acid-kraven för transaktionshantering. Man kombinerar minneslagringen med flashminne för säkerhetskopiering.

Men någon gång blir väl minnet fullt?
– Minnespriserna sjunker snabbt, så det blir allt mer ekonomiskt att ha data i minnet. Sedan finns det lösningar för intelligent överflyttning av gamla data till flashminne.

Hur mycket data kan man lagra i minne?
– I ett exempel nyligen flyttade vi över 120 TB rådata till en Hanamaskin som kostar 400 000 dollar. Tidigare hade kunden servrar som kostade 15 miljoner dollar. Efter flytten blev prestanda 20 gånger bättre.

– Det är möjligt att flytta så stora datamängder eftersom man slipper index och liknande i minneslösningen. 120 TB rådata blev 40 TB data för analys, när de lagrades i kolumndatabasen i minnet blev det bara fyra TB.

Men behöver man inte fortfarande dubbla datamodeller, en för transaktionshantering och en för beslutsstöd?
– När man kör analyser i minnet blir det möjligt att göra analyser direkt på transaktionsdata.

Fakta

Acid står för atomicity, consistency, isolation, durability. Det är nödvändiga egenskaper i databaser vid transaktionshantering: atomicitet (odelbarhet) innebär att antingen genomförs en transaktion från början till slut, eller också genomförs den inte alls. Konsistens betyder att databasen ska vara i ett tillstånd innan en transaktion inleds och likaså när transaktionen är avslutad. Isolering betyder att mellanstegen i en transaktion ska vara osynliga för andra transaktioner. En pågående transaktion ska inte kunna påverka en annan pågående transaktion. Och durability (varaktighet) betyder att när en transaktion väl är avslutad så sparas resultatet på ett säkert sätt.
Källa: CS språkwebb