Det totala värdet för den svenska internetekonomin uppgick till 205 miljarder kronor under 2009. Det visar en rapport som Boston Consulting Group, BCG, har genomfört på uppdrag av Google.

Värdet motsvarar 6,6 procent av Sveriges bnp, vilket är mer än till exempel byggsektorn och jordbrukssektorn, som står för fem respektive två procent. Det placerar Sverige på andra plats, strax efter Storbritannien, i en Europeisk jämförelse av hur internetdrivna ländernas ekonomier är.

Under de närmsta åren väntas den svenska internetekonomin växa ännu mer, med konsumtion som största motorn. BCG uppskattar att sektorn kommer att utgöra 7,8 procent av BNP 2015.

– Storleken på Sveriges internetekonomi väntas öka med i snitt åtta procent varje år, säger Tomas Nordahl, chef över BCG Sverige.

Det ekonomiska tillskottet kommer till största del från privat konsumtion. Totalt handlade svenskarna nätrelaterat för 109 miljarder kronor, 53 procent av den totala internetekonomin. Privat e-handel står för 96 miljarder och köp av internettjänster och teknisk utrustning för att komma ut på nätet stod för 13 miljarder. Den genomsnittliga nätshopparen handlade för 20 000 kronor, och överst på inköpslistan står resor, kläder och böcker.

Privata och offentliga investeringar i internetrelaterad infrastruktur, maskinvara, programvara och tjänster drar också in stora summor, sektorerna stod för 21 procent respektive 13 procent, enligt rapporten. Internetrelaterad export drog in 27 miljarder kronor under 2009.

Till detta kommer företag som bedriver verksamhet på eller för internet, en sektor som sysselsätter 60 000 anställda, enligt BCG. Dessutom ger internet fördelar genom att konsumenter använder nätet för att kolla upp varor inför inköp, det ger möjlighet till e-handel mellan företag, utgör en reklamkanal samt förbättrar samspelet i samhället.

Rapporten visar också att internet är ett viktigt verktyg för företagens tillväxt. Bland företag som erbjuder tjänster eller varor på nätet har 65 procent av de med hög webbnärvaro växt, medan endast 37 procent av företagen med låg webbnärvaro växte.

Fakta

  • E-handel, både mellan företag, mellan företag och konsument och mellan konsumenter.
  • Onlineannonsering
  • Ekonomiska fördelar för konsumenter i form av efterforskningar på nätet inför köp utanför nätet.
  • Produktivitetsvinster i kommersiell verksamhet.
  • Produktivitetsförbättringar genom nya affärsmodeller.
  • Sparar tid och energi vid informationsinsamlande.
  • Ökning av uppkoppling och engagemang i hela samhället.
  • Dessutom påverkas ekonomin genom piratkopiering, bedrägerier och annan brottslighet.

Källa: BCG-analys