Myten att barnen är bättre på datorer och internet än sina föräldrar stämmer inte. En färsk undersökning av barn och ungdomar i åldern 9–16 år i EU visar att många barn inte klarar grundläggande handgrepp.

Många vet inte hur man utestänger oönskad information och spam. Bland de yngre (upp till 13) vet nästan hälften inte hur man bokmärker en sida. Knappt hälften klarar av att jämföra information från olika källor på webben för att avgöra ifall ett påstående är sant.

Flitigt användande av internet sammanfaller inte alltid med färdigheter.
De kunnigaste barnen och ungdomarna finns i Finland, men de ligger något under genomsnittet för hur mycket tid de tillbringar på nätet.

Finländarna klarar i genomsnitt sex av åtta uppgifter i undersökningen.
Svenskarna är flitigare nätanvändare än finländarna, men inte lika skickliga. De klarar i genomsnitt strax under fem av åtta uppgifter.

Åldersgruppen 11–13 år beskrivs som en ”utmaning” i rapporten. Föräldrar och lärare bör inte vänta på att barnen lär sig av äldre vänner, utan aktivt undervisa dem i säkerhet och kritisk utvärdering.