Det lilla samhället Hortlax ligger tolv kilometer utanför Piteå och var tidigare viktigt för den svenska underrättelsetjänsten eftersom FRA hade en av sina mest moderna anläggningar för signalspaning här.

Anläggningen var konstruerad för att kunna motstå olika angrepp från fienden i öst. Förutom självklarheter som skottsäkra glas byggdes även skydd mot elektromagnetiska pulser, emp, som kan skada elektronik vid detonation av kärnvapen.

– När du kliver innanför dörrarna här slutar din mobil att fungera, säger Anders Berglund som för tio år sedan köpte FRAs gamla anläggning och nu kan lyfta fram den höga säkerheten i marknadsföringen.

Tillsammans med ett antal kollegor har han etablerat Digitalt Bankfack, en verksamhet som erbjuder säker datalagring. För ett drygt år sedan granskades Fortlax Datacenter av Riksarkivets experter som godkände hallarna för digitalt långtidsbevarande.

När CS får en rundvisning på Fortlax är det fortfarande mycket som bär prägel av den förra hyresgästen. På väggen hänger en detaljerad karta av Murmansk och alla serverrum är låsta med pansardörrar. Flera av kunderna vill inte gärna gå ut med information om var de förvarar sina data.

– En del väljer faktiskt Fortlax som första instans och säkerhetskopierar sedan till andra faciliteter, säger Anders Berglund.

Avståndet till närmaste tätort innebär inga bekymmer med bredbandskopplingar eftersom de har grävt ner svartfiber som når byggnaden från två olika håll.

Just nu pågår flera större uppgraderingar av Fortlax och Anders Berglund visar upp en hälsning som Dells vd Michael Dell skickat till företagets nordiska kontor. Han gratulerar till den första europeiska försäljningen av lagringsenheten Compellent.

I takt med att fler kunder strömmat till, 390 i dag, har de även kunnat investera i en ny kylanläggning.

– Det är tre gånger dyrare att tillverka kyla än värme och med det klimat vi har här är det enda vettiga att satsa på frikyla, säger Anders Berglund.

I vår satsar de därför 1,5 miljoner kronor på ett nytt kylsystem som under de nio vintermånaderna ska kyla servrar och lagringsenheter med hjälp av fläktar. Under den korta sommaren utnyttjar de bergkyla.

– Vi kan nog räkna hem investeringen på ett par år.

Fakta

Fortlax är Norrlands största kommersiella datacenter och erbjuder lagringskapacitet och säker drift av servrar. Fastigheten har säkerhetsklass 3, den högsta en civil fastighet kan få. Serverrummen utgörs av bankvalv som är helt separerade från varandra och har skydd mot elektromagnetisk puls, emp. Därtill har anläggningen även rös-skydd (röjande av signal), vilket innebär att den är avlyssningssäkrad.

Tjänsten Digitalt Bankfack används för säkerhetskopiering och kostar 1 295 kronor per månad för 100 GB. För 3 TB ligger priset på 12 000 kronor.

För hyra av servrar och drift ligger ingångspriset på 995 kronor per månad och server.

Bland de 390 kunderna återfinns Polarbröd, Luleå stift, Skellefteå Kraft, Setterwalls Advokatbyrå och helt nyligen it-företaget Exait som har för avsikt att samla sin serverdrift hos Fortlax.

Frikyla är ett begrepp som innebär att man använder förnyelsebara metoder för att kyla anläggningar och byggnader. Man kan använda älvar, hav, berg, kalluft, sol och snö för att kyla lokaler och teknisk utrustning.

På Fortlax byts nu en mer traditionell kylanläggning mot ett system där man på vintern suger in den kalla utomhusluften medan man på sommaren hämtar kyla via ett rörsystem som borras ner i berggrunden.