Swedish datacenter initiative kallas det stora projekt som myndigheten Invest Sweden dragit i gång tillsammans med flera regionala samarbetspartner.

Får man tro företrädare för organisationen Luleå Näringsliv finns det ingen plats på jorden som är lika väl lämpad för datahallar som området just omkring Luleå.

Vid CS besök på Aurorum Science Park syns det tydligt att här finns en lång rad av företag med hög it-kompetens, en kompetens som dessutom ständigt utökas med ett inflöde från grannen Luleå tekniska universitet.

Universitetet har 16 000 studenter och bedriver forskning inom områden som process-it, produktutveckling, gruvteknik och hållbar resursanvändning.

– Här i regionen har vi byggt upp en stor it-kompetens eftersom den traditionella basindustrin måste ligga i framkant i sin teknikutveckling, säger Lena Gustafsson, näringslivsutvecklare på Luleå Näringsliv.

– Därtill kan vi locka med de lägsta elpriserna i Europa, inflikar Erik Lundström, affärsutvecklingschef på Luleå Energi.

Han påpekar att regionens elnät hör till världens mest stabila och att de inte har haft något längre elavbrott sedan 1979.

Anders Granlund, etableringschef på Luleå Näringsliv, berättar att det under de närmaste åren görs miljardinvesteringar i traditionella basindustrier som gruvdrift och pappersmassa.

Även i vindkraft ska det investeras 50–60 miljarder kronor.

– Trots alla satsningar som görs ser vi en jättelåg kännedom globalt om vilka möjligheter som finns att etablera verksamheter här. När vi informerar om det tappar folk ofta hakan, säger Anders Granlund.

Fakta

Luleåområdet har 2–4 grader lägre temperatur än Stockholm.

Sedan tio år har regionen redundanta fiberkanaler samt obegränsad tillgång till el via förnyelsebar vattenkraft.

Elpriserna är lägst i Europa och kompetensen hög eftersom regionen har drygt 2 000 anställda på en lång rad it-företag.