De kinesiska myndigheterna genomför allt hårdare razzior mot landets internetkaféer. Hela 130 000 kaféer har stängts ned under de senaste sex åren. Det visar en intern rapport från kinesiska kulturministeriet. 

Internetkaféerna i Kina blir allt hårdare reglerade av myndigheterna, som har makt att utfärda och återta kaféernas licenser när de behagar.

Kaféérna är förbjudna att släppa in personer under 18 års ålder, med hänvisning till att webben inte är hälsosam för minderåriga. Det kinesiska kulturministeriet stärkte förbudet i fjol, då kaféerna även började att hotas med nedstängning ifall de tillåter minderåriga att använda datorerna.

Enligt kinesiska nyhetsbyrån Xinhua News Agency så är myndigheternas plan att befrämja de lagliga internetkaféernas verksamhet, men de ska samtidigt genomdriva allt hårdare regler för att förhindra etableringen av oberoende kafékedjor. Samtidigt planeras hårdare tag mot kaféägare som bryter mot de allt hårdare nya reglerna.

– Genom att stödja internetkaféerna kan myndigheterna skaffa sig bättre kontroll över nätet, säger Yu Yi, som är analytiker på Peking-baserade Analysys International, till IDG News. Genom allt de allt hårdare reglerna kan myndigheterna kontrollera kaféernas verksamhet.

Kina investerar samtidigt stora resurser i system för att kontrollera medborgarnas tillgång till information på nätet. Politiskt känsliga sajter stängs av myndigheterna. Nyligen stoppades den så kallade jasminrevolutionen, som gick ut på att få fler kinesiska medborgare att protestera mot myndigheternas hårda kontroll.

Myndigheterna har även stoppat mikrobloggar med frihetsbudskap samt gripit kinesiska demokratiaktivister. Vidare har landet ökat antalet polispatruller med syfte att kontrollera internet i flera kinesiska städer.

Trots försöken att stävja internet så ökade antalet kineser med åtkomst till webben med 28 miljoner 2010.

– Ökningen verkar gå tvärsemot nedstängningarna, men den beror på att det under de senaste sex åren har tillkommit alltfler lagliga internetkaféer på marknaden, säger Yu Yi.

Fakta

En tredjedel av Kinas interntpopulation surfar från internetkaféer. Enligt det kinesiska kulturministeriet fanns det 163 miljoner användare av de kinesiska internetkaféerna 2010. Landets totala internetpopulation uppgår till 457 miljoner användare. I dagsläget fins 144 000 internetkaféer i Kina och cirka en tredjedel sköts av kafékedjor. Ungefär hälften av alla de som använder internetkaféer i Kina är mellan 18 och 25 år gamla. Nio procent av dem är under 18 år gamla, enligt en uppskattning från Analysys International.