Risken finns att information, privat eller om arbetsgivaren, som anställda lämnar ifrån sig användas i oönskade syften.

Inom två år väntas vartannat företag ha fått förfrågningar om att ta fram material som bygger på information i sociala medier, spår Gartner. Därmed blir det ännu viktigare att anställda får riktlinjer om vilken typ av information som kan lämnas ut.

– Socialt medieinnehåll har stora likheter med allt annat övrigt medieinnehåll, som skapas av företagen och medarbetarna. De lyder båda under samma regler, lagar och krav, säger Debra Logan, som är analytiker på Gartner, till IDG News.

Analysföretaget uppmanar företagen att skaffa sig tydligare regler för alla användare och program som är kopplade till sociala medier. Det krävs regler som talar om vad som får och inte får finnas online, anser analysföretaget

– En bra utgångspunkt är de uppförandekoder som gäller vid personliga kontakter. Normalt beteende och sunt förnuft bör styra även i onlinevärlden, säger Logan.

I dag är reglerna för sociala medier ofta ett lappverk i företagen: de är motstridiga och självmotsägande. Lika illa är det med försöken från myndigheter och lagstiftare att instifta allmänna regler.

– Här finns ingen garanti för absolut trygghet. Det säkraste är att varje företag skapar ett så sammanhängande regelverk som möjligt och detta införs så konsekvent man kan, säger Debra Logan.

Någon tydlig vägledning från lagstiftare eller rättsväsende när det gäller hur sociala medier bör användas är inte att vänta inom kort, spår Gartner.

– Alla bör därför tänka på att all den information som finns därute går att upptäcka och använda i olika typer av analyser. Att hävda att personligt socialt mediainnehåll är privat skyddar ingen enskild individ, säger Debra Logan.

Fakta

Gartner spår att fram till nästa år kommer hälften av alla företag att försöka blockera åtkomst till vissa eller alla sociala mediesajter. I vissa fall kan det vara rätt att bannlysa åtkomst till sociala medier på vissa arbetsplatser, anser Gartner.

Men enligt analysföretaget är det bättre att ta tag i frågan från ledningens sida och formulera tydliga regler som både medger utnyttjande av de fördelar som sociala medier medför och som samtidigt undviker de risker och möjliga säkerhetsproblem som kan uppstå.