Nu är planeringen inför sommarsemestern i gång. Miljontals användare av smarttelefoner och mobilt bredband riskerar återigen att bli skinnade in på bara benen av mobiloperatörernas groteskt höga roamingavgifter för att använda mobildata utomlands. Även fast avgifterna sjunkit något på senare år kan det kosta över 100 kronor per megabyte att koppla upp sig med mobilen från vanliga semesterdestinationer i Europa.

Appboomen på smarttelefoner och pekplattor fostrar ett beteende där det är självklart för många användare att vara ständigt uppkopplad. Mobiloperatörerna är utan tvivel den grupp som i störst utsträckning njutit de ekonomiska frukterna av utvecklingen. Deras intäkter från mobildata ökar kraftigt.

Därför är det obegripligt att operatörerna straffar smarttelefonanvändarna så snart de passerat en nationsgräns.

För operatörerna väger kortsiktiga vinster från att lura ouppmärksamma utlandsturister med skyhöga megabyteavgifter tyngre än att bygga långsiktigt fungerande avgiftssystem som understöder ett uppkopplat beteende.

Låt oss tala klarspråk: de skyhöga roamingavgifterna saknar varje form av legitimitet. De är uttryck för en mörk och irrationell sida hos operatörerna. Avgiftsnivåerna är förnedrande för de mobilkunder som utsätts för dem. De framstår allt mer som ett direkt hot mot en fortsatt positiv mobilutveckling.

Finns det något område där det borde vara motiverat att gå in med kraftfulla och ingripande regleringar så är det här. Det är obegripligt att EU-kommissionen ännu inte har kunnat prestera åtgärder som stoppar överprissättningen av utlandsroamade mobildata.