Johan Tömmervik kom för ett år sedan till SKF som cio från samma jobb på Volvo Cars och en första iakttagelse var att it på SKF har fått stå tillbaka något och att inte så mycket nytt kommit fram där de senaste tio åren.

– Större delen av systemfloran och tekniken har liksom tagit paus. Det fungerar bra och rullar på men även om det var modernt 2001 så är det inte helt modernt i dag.

Nu är det dags att göra något åt det. SKF ska genomföra ett stort arbete för att modernisera företaget it-mässigt. Vad som ska göras håller bolaget på att se över.

– Vi kommer att konsolidera antalet system och plattformar men vet ännu inte hur det ska se ut. Det arbetet ska ske under våren.

Redan nu konstaterar Johan Tömmervik att en stor del i arbetet är att skapa en enda systemplattform för hela koncernen och mycket handlar om ett nytt gemensamt affärssystem.

I början av 1990-talet utvecklade SKF ett eget affärssystem men därefter har företaget köpt många verksamheter och i dag har de fem affärsområdena helt olika system.

– Även om vi har ägnat mycket kraft åt att integration är det inte lätt att få det bra. Vi har många olika varianter och det gör att integrationen tar tid och driver kostnader. Nu vill vi skapa en gemensam plattform för hela koncernen. En konsolidering gör att vi kan bli mer integrerade, snabbare och effektivare i våra processer.

En stor del av de egenutvecklade systemen försvinner i och med moderniseringen och SKF har till och med fattat beslutet att stordatorsystemen ska bort.

– Stordatorn ska ut. Tidsperspektivet är inte helt klart än, eftersom vi håller på med planerna.

Ska den verkligen ut nu då?

– Jadå, vi har bestämt oss för att det är ”exit mainframe” som gäller. Då gäller det att vi säkrar kompetens och allt som behövs för att klara det.

100 personer finns i it-organisationen globalt och i planerna ligger att ska centraliseras ännu mer.

– Det drivs en del it-utveckling ute i verksamheten i dag men nu samlar vi ihop it-funktioner för att styra centralt och få en gemensam syn på it.

SKFs planer på att växa kraftigt i bland annat Asien kräver gemensamma processer och ett bättre flöde i systemen, enligt Johan Tömmervik.

För att stötta expansionen och sänka kostnaderna läggs därför mer it-utveckling i Asien framöver och SKF bygger upp en egen it-verksamhet där. Målet är att SKF Group IT före årets slut ska ha tio procent av sin personalstyrka där och att den främst ska jobba med förvaltningstjänster och projektledning.

– Större delen av tillväxten inom it-organisationen sker i Kina och Indien. Åldersstrukturen i Sverige gör att jag hellre rekryterar i Asien. Eftersom det inte sker någon större tillväxt underifrån av personer som kan leda projekt och upphandla tjänster har vi svårt att hitta den kompetensen här.

Även på webben moderniserar SKF sina system. Ett molnbaserat hr-system rullas just nu ut och framöver väntas fler webbaserade tjänster.

– Vi behöver moderna verktyg via webben för att klara vår geografiska spridning. För system som inte är transaktionsbaserade och som inte hanterar känslig information är strategin att lägga ut dem som molntjänster när det går.

Fakta

År 2016 ska den stora it-planen vara verklighet:

  • Centraliserad it-styrning
  • Rensning och konsolidering av system
  • Nya gemensamma systemplattformar
  • Ett nytt koncerngemensamt affärssystem
  • Fler webbaserade tjänster
  • En it-organisation byggs upp i Asien
  • Mer utveckling läggs i Asien
  • Outsourcingleverantörerna utvärderas
  • Stordatorn åker ut

45 000 anställda finns i den globala konsernen SKF, som också använder omkring 25 000 persondatorer.