Twitter, som i veckan firar fem år, tar till radikala grepp för att förbättra både prestanda och tillgänglighet. Företaget genomför ett stort systembyte för att avhjälpa de interna it-problem som tidigare har försämrat tillgängligheten för användarna.

Upprinnelsen är att Twitter vid flera tillfällen under förra sommaren hade problem med att sajten låg nere. Därför påbörjade företaget omvandlingen av sina centrala system i september, ett projekt som nu är på väg att bli klart. Företaget betecknar uppgraderingen som den hittills största teknikutmaningen hittills. Målet, uppger företaget, är att ligga före kapacitetsbehoven, samt att ge användare och utvecklare bättre tillförlitlighet och möjliggöra nya produktlanseringar.

Twitter har bland annat förbättrat förmågan att replikera meddelanden, "tweets", mellan sina datacenter. Vidare har företaget installerat nya verktyg och processer för övervakning av sina servrar och nätverk.
Företaget har installerat ny hårdvara i sitt andra datacenter och ett tredje datacenter på gång.

Om systemet möter förväntningarna, lär det bli till stor lättnad för Twitters driftsansvariga. Företagets infrastruktur har tidigare haft stora problem med att hänga med i den snabba ökningen av antalet användare.

Förutom att företaget vill förbättra sina tjänster till slutanvändare och utvecklare, räknar företaget med att den nya infrastrukturen ska stödja ökade annonsintäkter. Twitter lanserade nyligen annonsprogrammet Promoted Tweets, där annonsörer kan betala extra för att vissa meddelanden ska nå ut till en större grupp av användare. Målet med den typen av tjänster är att dra in pengar som matchar det snabbt växande antalet skickade meddelanden.

Fakta

För Twitter tog det mer än tre år att komma upp i den första miljarden skickade twittermeddelanden. Nu skickas så många meddelanden på en vecka.

Antalet Twittermeddelanden som skickas per dag har ökat från 50 miljoner i mars 2010 till 140 miljoner nyligen.

Uppemot 460 000 nya Twitterkonton skapas varje dag, samtidigt som antalet mobila användare av Twitter har växt 182 procent på årsbasis.