75 biljoner dollar, eller 470 000 miljarder kronor. Så mycket ville 13 stora skivbolag kunna kräva i skadestånd av fildelningstjänsten Limewire, i en upphovsrättstvist som pågått sedan 2006. Det skriver Law.com. Den höga summan kommer sig av att skivbolagen ville ha skadestånd för varje gång en låt delats via tjänsten.

Men i ett beslut inför domstolsförhandlingen – som börjar i maj – har en domare i New York tillbakavisat skivbolagens krav som "absurda". Domaren påpekar att summan är "högre än vad hela skivindustrin tjänat sedan Edison uppfann grammofonen 1877".

I skadeståndsförhandlingen får skivbolagen nu nöja sig med att räkna antalet låtar som spridits, och inte multiplicera talet med antalet användare.

470 000 miljarder kronor är mer än fem gånger USAs statsskuld.

Rättelse: I en tidigare version av artikeln hade antalet nollor i beloppet blivit fel.