Om bara drygt två veckor ska ansökningarna till högskolan vara inne och många grunnar på vilken utbildning de ska välja. Enligt årets högskolebarometer från Svenskt Näringsliv är det de stora och välkända lärosätena som ger bäst framtidschanser till ett kvalificerat jobb. Linköping, KTH, Lund och Chalmers toppar listan.

Samtidigt har bara 17 procent av dem som gått avancerad datateknik på Högskolan i Dalarna har fått ett kvalificerat jobb under det första året.

Liknande skillnader märks när det gäller lön. Bäst belönas de som gått KTH. Till och med studenter som bara gått grundutbildningen i datateknik på KTH kan vänta sig en ingångslön som är 1 000 kronor högre än de som gått en avancerad datateknikutbildning på Chalmers.

Listan är inte fullständig eftersom vissa lärosäten inte har lämnat in uppgifter, men de uppgifter som finns med är statistiskt säkerställda enligt Mikaela Almerud som är ansvarig för högskolefrågor på Svenskt Näringsliv.

– Det här är en tydlig fingervisning om att det är de profilerade lärosätena ger bäst möjligheter.

Orsakerna är flera, anser hon. Det handlar om välkända högskolor och universitet som arbetgivarna känner till. Det finns självklart också en koppling till att det krävs högre poäng för att komma in på de stora högskolorna.

– Det innebär i sin tur också att det ställs större krav på studenterna där. Tyvärr sänks ofta kraven på studenterna när nivån är lägre eftersom högskolorna får betalt efter hur många som examineras, säger Mikaela Almerud.

Hon pekar också på att en högskola som KTH har en hel organisation som bäddar för de studenter som examineras och nära kontakter näringslivet.

– De har en helt annan miljö runt om och det är oerhört viktigt när det gäller chanserna att få jobb. Från Svenskt Näringslivs sida ifrågasätter vi också att alla lärosäten ska ha alla utbildningar och anser att det vore bra med en ökad profilering i stället.

Men det råder ju kompetensbrist inom teknikyrkena – skulle det inte finnas en risk att färre utbildas?
– Ja, det är sant att det är brist. Fram till 2030 kommer det totalt att behövas runt 125 000 ingenjörer men bara 25 000 beräknas examineras.

– Fast det betyder inte att vi ska utbilda fler med dålig kvalitet – det är bättre att de utbildningar vi har verkligen håller rätt kvalitet och att vi skapar bättre förutsättningar för fler att välja teknikutbildningar, säger Mikaela Almerud.

Fakta

Andel studenter med examen i datateknik som fått jobb inom ett år:
Datateknik avancerad, Linköpings universitet: 90%
Datateknik avancerad, KTH: 89%
Datateknik avancerad, Lunds universitet: 87%
Datateknik grund, KTH: 83%
Datateknik avancerad, Chalmers: 71%
Datateknik grund, Chalmers: 57%
Datateknik/elektroteknik grund, KTH: 50%
Datateknik/programvaruteknik avancerad, Blekinge tekniska högskola: 44%
Datateknik grund, Högskolan i Jönköping: 42%
Datateknik avancerad, Högskolan Dalarna: 17%

Månadslön, kronor, för nyexade datatekniker:
Datateknik avancerad, KTH: 32 548
Datateknik grund, KTH: 30 200
Datateknik avancerad, Chalmers: 29 269
Datateknik avancerad, Lunds universitet: 28 559
Datateknik avancerad, Linköpings universitet: 26 600
Datateknik/elektroteknik grund, KTH: 26 214
Datateknik grund, Chalmers: 26 160
Datateknik/programvaruteknik avancerad, Blekinge tekniska högskola: 25 600
Datateknik grund, Högskolan i Jönköping: 23 200

Källa: Svenskt Näringslivs högskolebarometer