Kampen på databasmarknaden hettar till på allvar. Oracle kastade handsken när företaget för två veckor sedan lyfte fram den enklare databasen MySQL som ett alternativ till Microsofts SQL Server. Underförstått i det budskapet är att Oracle Database är valet för mer krävande tillämpningar.

Kunder som har bytt från Oracle tycker att SQL Server är ett fullgott alternativ till Oracle, samtidigt som de får en enklare hantering och sänker sina kostnader. Microsofts mest bitande argument är att framhäva lägre kostnader.

– Det är inte någon större skillnad, all funktionalitet i Oracle finns i SQL Server, de är likvärdiga. Den stora vinsten med SQL Server är att den är mindre personalkrävande, säger Thomas Carlbring, ansvarig för beslutsstöd och datalager på Skandia.

Thomas Carlbring framhäver också att Microsofts breda portfölj, med program som är enkla att integrera med SQL Server, som en stor fördel. För Skandias del är till exempel analys- och rapportverktyg viktiga.

Han får medhåll från Håkan Sundell, cio på BAE Systems Sverige, som bland annat tillverkar stridsfordon i Örnsköldsvik. Företaget har bytt databas från Oracle till SQL Server för ett system som håller reda på produkter och tjänster för eftermarknaden.

– Det blir enklare och billigare administration med SQL Server och det blir enkelt att utveckla med olika Microsoftprodukter som Biztalk, Sharepoint och Dotnetplattformen, säger han.


Håkan Kårdén som är vd på Eurostep, systemleverantör till BAE Systems, instämmer i hyllningskören.

– Vi tycker att SQL Server har minst lika bra prestanda och funktionalitet som Oracle. Det finns ingen anledning att ha kvar Oracle för att få bra prestanda, säger Håkan Kårdén.

När CS konfronterar Oracles nordiske kommunikationschef Anders Lund Rendtorff med uppgifterna slår han ifrån sig.

– Det är skillnad på prestanda och funktionalitet. Enligt den oberoende organisationen TPC toppar Oracle med ett markant bättre förhållande mellan pris och prestanda än SQL Server. Det finns en lång rad andra orsaker till att Oracle är nummer ett bland databaser, bland annat enligt Gartner.

Han hävdar vidare att Oracles databas är enklare och billigare att administrera än SQL Server, vilket till exempel visar sig i en studie gjord av analysföretaget Edison.

Fakta

Enligt IDC ökade Microsoft sin andel mätt i licensintäkter från 24,9 procent 2008 till 26,3 procent 2009. Oracle minskade från 32,3 till 31,8.

Radar Group, som undersöker inköpspreferenser i Sverige, förmedlar en liknande bild. Radars undersökningar visar att 2009 föredrog 55 procent av de undersökta företagen SQL Server för inköp under de kommande tolv månaderna. Andelen ökade till 58 procent 2010. För Oracles del minskade samtidigt andelen från 17 till 14 procent.

Oracles Anders Lund Rendtorff vill inte kommentera Radar Groups undersökning. Att mäta marknadsandelar för databaser är knepigt. Andelarna varierar beroende på om man mäter licensintäkter, antal installationer, antal kundföretag eller antal användare.