Sedan länge får Copyswede in 200–300 kronor i privatkopieringsavgift för varje såld mp3-spelare. Nu är det hög tid att få in mobiltelefoner i avgiftssystemet, anser Copyswedes vd Mattias Åkerlind.

– Många mobiler har ett minne som kan användas för privatkopiering av exempelvis musik. För oss är det viktigt att behandla aktörer lika. Jag har förståelse för att mp3-spelartillverkare undrar varför mobiler ännu inte omfattas av privatkopieringsersättning.

Hur stor avgiften blir och vilka mobiltyper som bör omfattas kan Copyswedechefen inte svara på än. Det är en fråga för förhandlingar med mobiltillverkarnas branschorganisation MTB. Avgiftsnivån ska anpassas till att mobiler används till mycket annat vid sidan av privatkopiering.

Hittills har förhandlingarna gått trögt. MTB säger nej till att införa någon avgift över huvud taget.

– Om vi inte kommer framåt måste vi be en domstol pröva frågan, säger Mattias Åkerlind.


Letar nya pengar. Det säljs allt färre dvd-skivor och mp3-spelare. I stället använder folk mobiler och hårddiskar för att lagra exempelvis musik. Nu vill Copyswedes vd Mattias Åkerlind att fler produkter beläggs med privatkopieringsavgift. ”Vi måste tillvarata rättighetshavarnas intresse”, säger han.

Tyskland och Frankrike har redan infört privatkopieringavgift på vissa mobiltelefoner.

– Tyskland har en avgift på mellan fyra och elva euro. Där talar vi alltså om maximalt 100 kronor, säger Mattias Åkerlind.

En mobilavgift kan bli en guldgruva för Copyswede. Om de tyska avgiftsnivån tillämpas på fjolårets svenska smarttelefonförsäljning betyder det årsintäkter på mellan 80 och 220 miljoner kronor.

Copyswede anser sig ha upphovsrättslagen i ryggen i förhandlingskravet på mobilavgifter. Lagen säger att upphovsrättshavare har rätt att bli ekonomiskt kompenserade för tillåten privatkopering av filmer och musik. Pengarna ska komma från avgifter på produkter som är ”särskilt ägnade för privatkopiering”.

Copyswede, som företräder skådespelare, musiker och andra aktörer med konstnärlig upphovsrätt, har med hjälp av lagen förhandlat fram avgifter på allt från inspelningsbara cd- och dvd-skivor till hårddiskvideor och mp3-spelare.

Organisationen försöker nu få in nya produkter i avgiftssystemet.

Förutom mobiler vill Copyswede ha avgifter på upp till 160 kronor på hårddiskar och usb-minnen. Även inspelningsbara blu-ray-skivor och flashdiskar kan bli produkter som organisationen vill ha avgift på.

Hittills har Copyswedes förhandlingar med tillverkarna varit resultatlösa.

Fakta

Privatkopieringsavgifterna har sin grund i ett EU-direktiv. I den svenska upphovsrättslagen sägs att avgifter ska tas ut på produkter som är ”särskilt ägnade för privatkopiering”. Avgifterna ska fastställas i förhandlingar mellan tillverkare och upphovsrättshavarna som i Sverige företräds av Copyswede.