Ungefär en halv miljon svenskar kommer fortfarande inte använda internet år 2020 enligt beräkningar från World Internet Institute. I rapporten har man tagit hänsyn till att spridningen bland äldre går trögare än i befolkningen totalt. Och allra trögast går det bland lågutbildade som helt dominerar bland de äldre ickeanvändarna.

Lågutbildade kvinnor är den grupp inom varje generation över 50 som använder internet allra minst.

Det skiljer sig också mycket mellan generationerna – de som är födda på 40- och 50-talet ligger betydligt högre i internetanvändning än 30-talisterna. Och bland dem som är födda på 20-talet har internet aldrig blivit riktigt spritt.

Rapporten slår fast att det dominerande skälet till att många äldre inte skaffar internet är att de inte är intresserade. De tycker det är krångligt och tycker det räcker med fast telefon, mobil, radio, tv och dagstidningar. De har heller ingen större erfarenhet av internet, 95 procent av dem säger sig ha bristande kunskap om datorer. 11 procent tycker också att det är för dyrt.

Ett annat hinder är att det är svårare att använda internet om man har vissa funktionsproblem, exempelvis problem med synen eller motoriken.

Fakta

Antal ickeanvändare över 50 år:

Lågutbildade: 639 000
Mellanutbildade: 268 000
Högutbildade: 163 500
Totalt: 1 070 500

Antal användare över 50 år:

Lågutbildade: 551 000
Mellanutbildade: 1 268 000
Högutbildade: 1 020 500
Totalt: 2 840 538

Definitioner: (Lågutbildad: Folkskola/Grundskola Mellanutbildad: Studentexamen Högutbildad: Högskolestudier)

Källa: World Internet Institute