– Vår bedömning efter att ha analyserat förarbetena till upphovsrättslagen är att mobiltelefoner definitivt inte omfattas av privatkoperingsavgifter. Vi känner oss väldigt trygga över att en oberende juridisk prövning kommer att landa i samma slutsats, säger Mats Holme.

Som CS tidigare berättat vill upphovsrättsorganisationen Copyswede att det införs en privatkopieringsavgift även på mobiltelefoner. Copyswede har tidigare med stöd av upphovsrättslagen förhandlat fram avgifter på exempelvis mp3-spelare och inspelningsbara dvd-skivor. Avgifterna ska kompensera upphovsrättsinnehavare ekonomiskt för den tillåtna privatkopieringen av exempelvis musik och filmer.

Copyswede vill inte säga hur stora avgifter organisationen vill ha eller vilka mobiltyper som bör omfattas, utan hänvisar till att det avgörs i pågående förhandlingar med branschorganisationen Mobiltelebranschen, MTB.

Men MTBs vd Mats Holme säger att branschorganisationen dragit sig ur förhandlingarna.

– Förhandlingarna med Copyswede är avslutade för MTBs del. Det enda som förekommer nu är att Copyswede för diskussioner med vissa tillverkare, säger Mats Holme.

Om MTB ska återvända till förhandlingsbordet blir det bara för att diskutera formerna för att göra en oberoende juridisk prövning av om det finns lagstöd för mobilavgifter eller inte.

– Vi närmar oss läget där det inte längre går att undvika en rättslig prövning av den här frågan. Då kan det vara intressant att diskutera hur den här prövningen ska gå till. En flerårig domstolsprocess i den här frågan känns onödig. Det vore bättre och med någon typ av snabb skiljenämndsprövning, säger Mats Holme.

Han tycker det är solklart att det aldrig varit lagstiftarens mening att det ska gå att ta ut privatkopieringsavgifter på mobiltelefoner. I förarbetena till lagen står det inget om just mobiltelefoner. Men det står att multimediadatorer inte ska räknas som produkter som är ”särskilt ägnade att användas till privatkopiering” eftersom de kan användas till så många olika saker.

– Och mobiler är i ännu högre utsträckning än multifunktionsprodukter som användas till väldigt många olika saker, säger Mats Holme.

Han säger att MTBs största invändning mot Copyswedes avgiftskrav är att upphovsrättsfrågorna för musik i mobiler redan är löst.

– När det gäller streamad musik via exempelvis Spotify är läget solklart. Även när det gäller musikfiler så är de till allra största del lagligt köpta vilket innebär att upphovsrättshavarna redan blivit ersatta, säger han.

Holme anser att hela idén med mobilavgifter är feltänkt.
– Om avgiften införs kommer mobilförsäljningen bara att ta andra vägar. Man skulle få en kraftigt ökad försäljningen via nätet från andra länder. Och företagsmobiler som är undantagna från sådana här avgifter skulle sannolikt också öka i antal, säger han.

Fakta

Tyskland, Frankrike och Belgien har redan infört privatkopieringavgift på vissa mobiltelefoner.
Tyskland har en avgift på mellan fyra och elva euro.
Om de tyska avgiftsnivån tillämpas på fjolårets svenska smarttelefonförsäljning betyder det årsintäkter på mellan 80 och 220 miljoner kronor för Copyswedes del.