Terrorkartan.se blir Säpos första så kallade mashup, där teknik lånas in från flera håll.

– Det här är mitt första riktiga jobb, säger Ted Valentin, som efter många år som framgångsrik entreprenör har blivit anställd på Säpo.

Information från Säpo ska länkas till kartor. I princip ska Ted Valentin använda samma automatiska metoder som han redan har använt på Jobbkartan och Sushikartan. Själva kartan lånas från Google Maps.

Ted Valentin har tidigare kritiserat myndigheterna för deras ovillighet att dela med sig av rådata. När det gäller Säpos information medger han att en del måste hållas hemlig, men Ted Valentin tänker verka för att så mycket som möjligt släpps till medborgarna. Det stämmer också med Säpos nya policy för öppenhet.

Information om var misstänkta terrorister håller till, och var de brukar träffas, måste hållas hemlig. Men annan information kan vara livsviktig för medborgarna.

Ett exempel är ett geografiskt varningssystem. I stället för att bara, som i USA, ha ”terrorist alert” med olika nivåer planerar Säpo ett geografiskt baserat system. Medborgarna ska kunna ta upp en karta och se var risken för terrorattentat är högst. Det bygger på en analys av vilka ställen en terroristgrupp skulle välja för att orsaka mest förödelse.

Som en bonus finns möjlighet för vem som helst att rapportera misstänkta personer och föremål med hjälp av ett system kallat Agile Personal Reporting Intelligence Log.

– Själva analysmetoden och underlaget är hemliga, har jag förstått, men det finns ingen anledning att undanhålla resultatet från skattebetalarna, säger Ted Valentin.

Säkerhetspolisen bekräftar att Ted Valentin har anställts, men vill inte säga något om hans arbetsuppgifter.

– Vi kan bara säga att vi rekryterade honom med anledning av vad han redan har åstadkommit, sedan får du dra dina egna slutsatser, säger Säpos talesperson Henrietta Näslund.

Hur mycket Ted Valentin, som redan har goda inkomster från sina tidigare projekt, får i lön vill han inte säga.

– Jag gör det inte för pengarna utan för att jag vill ge något tillbaka till samhället.


För märkligt för att vara sant? Javisst, men så är det 1 april också. Här är IDG-tidningarnas alla aprilskämt.