Det är väl inte precis den definition som leverantörerna av portalserverprogram helst skulle önska sig.

De har å andra sidan inte heller lyckats så bra med att förklara vad deras respektive produkter tillför.

De argument som ska få kunderna att investera i en portalserver har hittills varit av karaktären

  • ge användarna överblick,
  • snabb åtkomst till information,
  • dela på kunskap,
  • dra nytta av det intellektuella kapitalet,
  • sammanfoga information från flera källor och
  • tillhandahåll gränssnitt där användarna själva kan utföra vanliga åtgärder.

Ja, ni hör hur det låter. Exemplet här var från en topp 10-lista från Microsoft, men de andra leverantörerna använder i stort sett samma jargong.

Det är argument som skulle kunna användas för att sälja mer eller mindre vilken mjukvara som helst. Eller för att få en kund att investera i pc och nätverk.

Med fog kan man förstås fråga sig om man behöver en speciell mjukvara till detta. Det torde ju räcka med ett frameset.

Finns det då inte något behov av portalserverprogram?

Mitt svar är att det beror på hur man definierar begreppet portal. Om man bara anser att portalbegreppet handlar om en gemensam ingångssida så klarar man sig utan.

Om man däremot vill definiera begreppet portal som en lösning där man hanterar också de bakom- och kringliggande tekniska frågeställningarna som med nödvändighet blir aktuella så är svaret ja.

I en sådan definition måste portalen ha funktioner för gemensam inloggning (single sign-on) mot olika system, kunna aggregera och presentera data från olika källor, innehålla funktionalitet som bygger upp presentationslagret (användargränssnittet) för de data som hämtas in från olika håll samt kunna tillhandahålla möjligheter till individuell eller rollstyrd anpassning av portalsidornas innehåll.

I det första exemplet länkas data från en annan källa in i ett frameset och presentationen blir som den definierats i källan, i det andra är det portalservern som själv hämtar de data användaren efterfrågar och presenterar dem i ett gränssnitt som definieras av portalservern.

För att portalserverscenariot ska bli verklighet krävs förstås att olika tillämpningar kan samverka med portalservern på ett standardmässigt sätt – det krävs en standard för portlets.

Arbetet med en sådan standard drivs i dag från Javasidan av ”all major companies” (i dessa sammanhang kodspråk för att Microsoft inte är med) och om de lyckas driva fram ett brett utbud av portlets från leverantörer av system som kanske normalt inte ens körs i en webbläsare blir nyttan av en portalserver med ens mycket mer uppenbar.

Johan Enfeldt