Det blåser förändringens vindar på Vodafone. Det pågår för tillfället stora omstruktureringar inom marknadsföring och försäljning. Flera chefer har tvingats bort och för två veckor sedan slutade vice vd:n Tommy Sundström.

– Jag kände att när det blir så här stora förändringar är det dags att hoppa av och göra något annat, säger Tommy Sundström som jobbat nio år på Europolitan som i våras köptes ut från börsen av Vodafone.

Inom kort ska all marknadsföring och försäljning flyttas från Europolitans gamla näste i Karlskrona till Stockholm.

– Vad som görs är att man ändrar organisationen och anpassar sig till att vara en global aktör. Antalet chefer som kommer in från England har ökat för att genomföra den process som nu pågår, berättar Tommy Sundström.

London styr
Av gamla Europolitan återstår i stort sett bara kundstocken.

Den svenska ledningen har ytterst litet att säga till om. Allt styrs med järnhand från Vodafones huvudkontor i London.

– Det framstår allt tydligare att den svenska delen ingår i en stor global organisation som styrs centralt precis som många andra bolag, säger Vodafones före detta vd Jon Risfelt och nämner företag som Coca-Cola, Proctor & Gamble, Hewlett-Packard och IBM.

Jon Risfelt, som var vd på Europolitan mellan 1999 och 2003, minns med glädje de åren när Europolitan växte upp och blev en stor aktör på den svenska marknaden. Men han ser inte något ont i Vodadefones övertagande.

Inte klarat sig på egen hand
– Min personliga tro är att det inte hade gått att fortsätta med Europolitan på egna ben. Har man stora ambitioner måste man tillhöra någon som är större för att kunna utnyttja stordriftsfördelar, säger Jon Risfelt.

Tommy Sundström håller med:

– Europolitan hade aldrig klarat av de stora investeringarna som 3G-utrullningen kräver på egen hand, säger han.

Enligt honom har samgående med Vodafone inneburit en trögare organisation där besluten fattas ovanför den svenska ledningen.

– När vi var börsnoterade i Sverige hade vi ett svenskt fokus och utvecklade egna produkter och tjänster. När vi blev en del av Vodafone kom det globala tänkandet in i Sverige och bolaget är på väg in i en ny fas där Vodafone syr samman 28 operatörer till en för att hitta synergieffekter i bland annat produktutvecklingen, säger Tommy Sundström.

Vodafoneveteranen Hans Kuropatwa ersatte Jon Risfelt som vd för den svenska verksamheten i början av maj.

Computer Sweden har förgäves försökt nå honom för en kommentar.

Fakta

  • 1992 - Europolitan grundas av bland andra Ulf J Johansson. Börjar bygga ett gsm-nät för att sälja mobiltelefoni till företag.
  • 1993 - Det amerikanska bolaget Airtouch köper 51 procent av Europolitan.
  • 1999 - Vodafone ökar sin ägar-andel från 20 procent till 71 procent via köpet av Airtouch.
  • 2002 - Europolitan byter namn till Vodafone.
  • 2003 - Vodafone förvärvar 98,2 procent av Eurpolitan och bolaget avnoteras från Stockholmbörsen den 28 mars.