Det är Microsofts forskare Erik Meijer och Gavin Bierman som har formulerat en matematisk modell och ett förslag på ett språk för att arbeta med NoSQL-databaser av typen key value store.

Bakgrunden till arbetet är insikten att marknaden för NoSQL-databaser i allmänhet är väldigt fragmenterad i dag. Att använda och utveckla med de olika NoSQL-produkterna ställer krav på detaljerade kunskaper eftersom de olika leverantörerna skapat egna lösningar, till exempel vad gäller språken som används för att söka efter och manipulera data. Microsofts forskare jämför situationen med den för relationsdatabaser under 70-talet.

Meijer och Bierman publicerade nyligen en artikel som tagits emot positivt i tidningen Association for Computing Machinery.

– Det finns inte mycket invända mot artikeln. Ett standardspråk för manipulation av data skulle öka acceptansen för NoSQL-databaser, säger James Phillips, en av grundarna av Couchbase.

IDG News

Fakta

Key value store är en typ av databas i vilken information lagras och hittas med identifierande nyckelvärden. Ett exempel på ett par med nyckel och värde är användarnamn och lösenord.