EU-kommissionen beslöt i går att ta Sverige till EU-domstolen för att inte ha infört det omdebatterade datalagringsdirektivet i svensk lag. Redan i februari förra året dömdes Sverige av EU-domstolen, men har trots det ännu inte infört lagändringen.

Beslutsprocessen kan dock dra ut ytterligare på tiden då V, MP och SD i förra månaden beslöt att skjuta upp behandlingen i ett år. Skulle lagen införas om ett år finns det chans att Sverige slipper böter om EU-kommissionen anser det giltigt.

– Det är ett politiskt beslut som tas av EU-kommissionen. Den kan välja att lägga ner fallet eller kräva ut böter för den tid som gått sedan den första fällningen i domstolen, säger Gitte Stadler, pressansvarig på EU-domstolen i Luxemburg, till Europaportalen.

Den svenska EU-kommissionären Cecilia Malmström föreslog i går att Sverige ska betala böter för förseningen av lagändringen. EU-kommissionens förslag är att Sverige ska bli skyldigt att betala böter på 85 000 kronor per dag sedan det första utslaget den 4 februari förra året. I dag skulle det sammanlagt bli nästan 37 miljoner kronor.

– Bötesbeloppet baseras på flera olika kriterier, bland annat hur allvarlig förseelsen bedöms vara, hur lång tid som har gått sedan landet borde ha infört direktivet och storleken på landet. Det är många saker som vägs in, säger Cecilia Malmströms pressekreterare Minna Frydén till Europaportalen.

Datalagringsdirektivet betyder att alla internet- och teleoperatörer måste spara uppgifter om sina kunders kommunikation i minst sex månader. Direktivet var planerat att införas i alla EU-länder september 2007. I flera av de länder som infört lagändringarna har direktivet ogiltigförklarats av respektive lands grundlagsdomstol.