Enligt analysföretaget Radar Group kostar en integrationspunkt 140 000 kronor i drift och förvaltning per år. Beloppet är ett medelvärde baserat på uppgifter från 200 svenska företag.

Enkelt uttryckt betyder integrationspunkt en återkommande överföring av data mellan system. Ett exempel är att skicka information om offerter från ett offert- till ett ordersystem.

– Det kan finnas 20 integrationspunkter i en process som orderhantering. Ett hyfsat stort företag, till exempel inom den tillverkande industrin, kan ha några hundra, säger Hans Werner, vd på Radar Group.

För ett företag med 200 integrationspunkter blir årskostnaden 28 miljoner kronor. Det handlar alltså inte om några småsummor.

Per Björkegren, teknikchef på konsultföretaget Sogeti, tycker att kostnaden 140 000 kronor låter rimlig. Hans recept för att minska kostnaderna för integration är att skapa genomtänkta arkitekturer med så få tekniska plattformar som möjligt.

– Jag har gjort en undersökning som visar att man kan spara 15 procent av it-budgeten med en genomtänkt arkitektur, säger han.

Den tänkta besparingen går naturligtvis inte att realisera med en gång, men över tid finns potentialen där.

Per Björkegren påpekar också att många integrationspunkter innebär en förändringströghet. Ju mer komplicerad teknisk arkitektur, desto svårare blir det att göra om och skapa nytt it-stöd för processer.

Även Sten Sundblad, mjukvaruarkitekt på Sundblad & Sundblad, framhäver arkitekturens betydelse. Hans strategi för att minska antalet integrationspunkter är att utgå från hur information används i ett företag.

– Prata med mellancheferna på ett företag och ta reda på vilka de viktigaste informationsområdena är för var och en av dem. Skapa sedan informationstjänster för ett par dussin informationsområden som är viktiga för verksamheten.

Varje sådan informationstjänst ska bli den enda auktoritativa källan för de data den ansvarar för. På så vis går det att över tiden minska antalet integrationspunkter som är följden av att informationsöar skapas på ett företag. Om all information som rör ett område hanteras av en tjänst behövs det helt enkelt ingen integration för att presentera en samlad bild av området.

Bengt Sjöberg, it-chef på Cloetta, tycker att beloppet 140 000 kronor låter högt, men håller med om vikten av att minska antalet integrationspunkter.

– Det gäller att inte bygga in för många komponenter i lösningarna. Om man har många komponenter och en dålig arkitektur blir det hur krångligt som helst, säger han.

Storleken på de datamängder som förs över är också viktig.

– Till en viss gräns är stora meddelanden bättre än små, om det inte blir för mycket redundans, säger Arne Iderfors, it-arkitekt på Skandia.

Tanken är naturligtvis att antalet integrationspunkter minskar om mer information hanteras i varje.

Fakta

Liten kommun: 300 anställda, 25 integrationspunkter
Konsultföretag: 300 anställda, 30 integrationspunkter
Distributions-/handelsföretag: 300 anställda, 50 integrationspunkter
Tillverkande företag: 300 anställda, 70 integrationspunkter
Finansföretag: 50 anställda, 200 integrationspunkter