I torsdags landade den så kallade Försvarsstruktrurutredningen på regeringens bord. Utredningens syfte är att föreslå en ny struktur för logistik, forskning och utveckling i Försvarsmakten. Ett av utredningens förslag är att ansvaret för logistikhanteringen flyttas till Försvarets Materielverk, FMV, och att det i samband med detta görs en genomlysning av vilket it-stöd som behövs.

Konsekvensen? Försvarets omdiskuterade införande av ett heltäckande stödsystem, baserat på tyska SAP, avbryts. De delar som redan införts, ekonomi- och personaladministration, får vara kvar men överförs till FMV. Del 3 och 4 - som i stora delar handlar om logistikstöd - stoppas, trots att den delen av projektet redan kostat 600 miljoner kronor. Pengar som i princip hamnar i sjön om den föreslagna genomlysningen resulterar i att SAP-systemet inte ska användas för logistik alls.

Utredningen menar att Försvarsmakten ändå sparar pengar på detta. Dels 250 miljoner kronor som krävs för att slutföra del 3 och 4. Dels 500 miljoner kronor som beräknats krävas för projektets sista två delar, del 5 och 6. Dels ytterligare 400 miljoner kronor som krävs för att anpassa it-infrastrukturen kring SAP-systemet för att klara hemligstämplad information.

Samtidigt bedömer Försvarsmakten att det kostar 300 miljoner kronor att pausa utvecklingsarbetet i ett år.

Skälen utredningen ger för att avbryta projektet är flera:

  • Ett införande av ett omfattande systemstöd bör inte ske samtidigt som stora verksamhetsförändringar sker.
  • FMV bör som ny ansvarig myndighet få tycka till om systemets utformning.
  • Lämpligheten i ett starkt integreterat system bör analyseras med tanke på dess komplexitet och kostnader.
  • Oklarheter och höga kostnader för att få till nödvändig säkerhet.
  • Höga förvaltningskostnader eftersom gamla system inte kunnat avvecklas.
  • FMV ses som en "mindre trolig" användare av systemet, som är utformat för Försvarsmakten.

Projekt Prios två första delar har kostat 1,3 miljarder kronor, och den totala budgeten för projektet är 2,5 miljarder kronor. Men i den siffran är inte inräknat förberedelskostnader, förbandens egna kostnader, kostnader för att hålla igång gamla system och kostnader för att anpassa infrastrukturen till hemligstämplad information.

I allt skulle notan landa på nära 4 miljarder kronor. Med Försvarsstrukturutredningens förslag stannar den på halva det beloppet, omkring 2 miljarder kronor.

Det nya systemet har beräknats ge Försvarsmakten en besparing på 270 miljoner kronor per år från år 2017.

Fakta

IBM har varit huvudleverantör för Projekt Prio och har hittills kunnat fakturera upp emot 1 miljard kronor. Går utredningens förslag igenom får IBM nöja sig med det.