Hela den nordiska it-marknaden har med råge hämtat hem dippet från lågkonjunkturen. Därmed sker ett kraftigt uppsving de kommande åren, visar färska siffror från analysföretaget IDC. Enligt IDC blev 2010 det bästa året hittills i historien.

– It-branschens omsättning slog rekord i fjol, både i Norden och i Sverige. Aldrig har omsättningen varit så hög, säger Nils Molin, som är analytiker på IDC i Sverige.

Den svenska marknaden har gått från knappt 11 miljarder euro i omsättning 2008, till 10,4 miljarder euro 2009, följt av drygt 11 miljarder euro 2010. Främsta orsaken är uppsvinget för hårdvara. Krisåren 2008 och 2009 drog företag och privatpersoner ned på ny- och ersättningsinvesteringar i servrar, bärbara och stationära. Följden har blivit ett uppdämt behov, där investeringarna formligen exploderade när konjunkturen vände uppåt 2010.

Ytterligare bränsle kommer från mobilboomen, med en raketartad tillväxt för smarttelefoner, pekplattor och annat, på mer än 90 procent i fjol.

– Tillväxten där driver marknaden väldigt hårt. Vi ser exempelvis hur antalet klienter per anställd i företagen ökar. Företag ligger i många fall över tre klientdatorer per anställd. Det innebär inte bara mer hårdvara, utan även mer mjukvara att administrera, säger Nils Molin.

Samtidigt är prispressen fortsatt stark, vilket gör att ökningen i antal sålda enheter blir ännu högre än marknadstillväxten.

– Det gäller överallt, på hårdvara och mjukvara och tjänster, där konkurrensen från låglöneländer fortsätter att bli allt mer intensiv. När det uppdämda behovet planar ut så går investeringarna mot en lägre, men fortsatt stabil tillväxt de kommande åren.

Därmed avfärdar IDC tidigare farhågorna om en "dubbeldipp", med flera ekonomiska svackor på varandra, både i den allmänna tillväxten och it-branschen.

– I stort sett alla indikatorer pekar i rätt inriktning, med en fortsatt kraftig ökning av it-investeringarna. Idag pekar alla kurvor uppåt på grund av ett ökat investeringsbehov på it-sidan. Prognoserna blir också säkrare ju mer in i högkonjunkturen vi går, säger Nils Molin.

Orostecken finns visserligen, ute i Europa. Men de finansiella problemen i exempelvis Portugal, Grekland och Irland får sannolikt inga spridningseffekter till Norden.

– Vi ser inte att dessa slår mot den ekonomiska utvecklingen här. Så läget ser ljusare ut än på många år.

Fakta

Den svenska marknaden går i bräschen för tillväxten i Norden, med en minskning under lågkonjunkturen av marknaden med 5 procent, för att under fjolåret vända uppåt och öka med 5,9 procent och en förutspådd ökning 2011 med 6,9 procent.
I Norden skedde ett ras med 5 procent 2009, följt av en ökning med 5,7 procent 2010 och en tillväxt med 6,5 procent i år. I både Sverige och övriga Norden fortsätter marknaden att växa med över fyra procent per år, fram till 2014.

  • På hårdvara gick den nordiska marknaden från en omsättning på 9 miljarder 2009, till cirka 8 miljarder euro 2008, för att återhämta sig på 10 miljarder i fjol.
  • Även tjänster har svängt kraftigt, 16,7 miljarder euro, till 16,1 miljarder euro, en nivå där branschen har stannade kvar i fjol, delvis på grund av den hårda fortsatta kostnadspressen.
  • På mjukvara ligger omsättningen ungefär 7 miljarder under hela perioden.