Om du känner dig orättvist behandlad genom din uppsägning är det viktigaste att du protesterar inom två veckor för att ha en chans att ogiltigförklara den. För den som är medlem i ett fackförbund är det bästa att vända sig till en ombudsman, skriver tidningen Metro.

I dessa fall får du inte bli uppsagd:

Du inte får någon varning: Visst kan du bli uppsagd för att du ständigt kommer sent till jobbet eller för att du gör kunderna upprörda. Däremot måste det föregås av flera varningar. Du ska helt enkelt ha förstått att ditt beteende inte accepteras av arbetsgivaren och att du riskerar att bli uppsagd på samma grund.

Du talar illa om chefen: Även om du kallar din chef för ”pucko” på Facebook har du rätt att behålla jobbet. Detta eftersom vi skyddas av yttrandefriheten. Men var försiktig om att prata öppet om företagshemligheter, att skriva grovt kränkande saker på nätet eller hävda att företaget bryter mot lagen om så inte är fallet.

Du får sparken för att ge plats åt en nykomling: I normala fall gäller ”sist in först ut”, vilket gör att arbetsgivaren inte kan säga upp dig för att ersätta dig med någon ny förmåga. Om det kommer på tal – begär att se turordningslistan, det har du rätt till.