Stiftelsen Punkt SE har beslutat vilka internetprojekt som får ekonomiskt stöd från Internetfonden i år. Totalt är det 14 olika projekt som får dela på fondens 3,5 miljoner kronor.

Bland de projekt som fått pengar finns bland annat Skuolla Internet Café, som ska underlätta den årliga räkningen av renar i Lappländska nationalparken Padjelanta genom att ge tillgång till nätverksuppkoppling i området.

Ett annat projekt som får pengar är The Haven Project. Det är ett mobilt operativsystem, baserat på Linuxdistributionen Ubuntu, som är tänkt att kunna användas för att hantera känslig information. Operativsystemet går att lägga in på en vanlig usb-sticka och har bland annat inbyggt stöd för diskkryptering.

Organisationen Nordunet få även den pengar för att utveckla en federationsmodell av Forensic Dropbox, som är en social plattform för samverkan kring IT-forensiska utredningar. Det gör det möjligt för it-brottsbekämpningsorganisationer världen över att kommunicera kring utredningar som spänner över organisationsgränser utan att dela på känsligt material.

Stiftelsen Punkt SE har delat ut pengar till icke-komersiella internetprojekt sedan 2004 och genom åren har runt 150 projekt fått pengar från Internetfonden. Syftet med fonden är att verkar för en positiv utveckling av internet i Sverige. I år ansökte totalt 128 projekt om att få dela på Internetfondens miljoner.

Fakta

 • Karlstads Universitet, Avdelningen för Datavetenskap – Effektivare kommunikation för framtidens Internet.
 • Santa Anna IT Research Institute AB, Linköping – Webblättläst.
 • Michael Cardell Widerkrantz, Malmö – radns.
 • Jörgen Nilsson, Malmö – Säkrare hemsida med .se.
 • Carl Nordlund, Malmö – Stadsdelscommunityn Möllevången.net.
 • NORDUnet A/S – Forensic Dropbox.
 • Språkrådet – Metoder för mätning av webbtillgänglighet i flerspråkigt perspektiv.
 • Roman Pixell Productions AB – Creative Commons Wordpress Plug-in.
 • Magnus Cedergren, Stockholm – Att göra kulturarvsmaterial tillgängligt.
 • Funka Nu AB – Riktlinjer för tillgänglighet i mobila gränssnitt.
 • Swedish Institute of Computer Science – Skuolla Internet Café.
 • Anders Sundman, Stockholm – The Haven Project.
 • Sveriges Konsumenter – Ingen blåser mig på Internet.
 • Nordic Peak AB, Sundsvall – App till e-tjänsten Föräldramötet.