Av de bärkraftiga trenderna på it-marknaden sticker mobilappar och molntjänster ut.

En möjlighet som ännu inte utnyttjats i någon högre grad är att kombinera de två utan att ta omvägen via företagsinterna servrar och arkitekturer som inbegriper traditionella klientdatorer.

Med direkt tillgång till lagrings-, databas- och meddelandetjänster i molnet öppnas nya möjligheter för mobilappen.

Ett tecken på att det här är på gång är att molnleverantörerna anstränger sig att underlätta för mobilutvecklare. Nu senast är det Amazon som lanserat programmeringsgränssnitt, så kallade api:er, för mobiloperativen Android och Apples Ios.

Med programmeringsgränssnitten blir det mycket enklare för utvecklare att skapa appar som utnyttjar molntjänster. Utan dem blir utvecklarna tvungna att hålla reda på alla detaljer i anropen själva, vilket blir mödosamt.

Dessutom levereras programmeringsgränssnitt i regel med exempelkod, vilket underlättar ytterligare.

– De här möjligheterna innebär att mobilapparna mognar från att vara fristående program till att dra nytta av möjligheterna i molnet. Det påskyndar också molnets framfart, säger Andreas Sjöström, ansvarig för Sogetis labb för apputveckling i Mumbai i Indien.

Ett enkelt exempel är att spara information om poängrekord i spel i Amazons molndatabas SimpleDB. Möjligheten att utnyttja molntjänster ger en närmast obegränsad skalbarhet.

Martin Svensson som är vd på Sagastream, som tillhandahåller den molnbaserade videoplattformen Ensity, har fler exempel på lut.

– Sociala appar är ett ty-piskt exempel på en typ av appar som gynnas av den här utvecklingen. Speciellt de som är lite resurskrävande, till exempel geopositionsappar och appar som man sprider foton och video med, säger han.

En viktig grupp bland apputvecklarna är de som arbetar fristående och inte har egna datacenterresurser.

– Molntjänster används allt mer av hobbyprogrammerare. Det har blivit både enklare och billigare att komma i gång med tjänsterna, säger Martin Svensson.

Jonas Petersson, teknikchef på XMS Penvision som tillverkar ”smarta pennor”, framhåller möjligheten att använda mobilen för att administrera molntjänster.

Fakta

Programmeringsgränssnitten för Android och Ios fungerar med följande molntjänster från Amazon:

• Simple Storage Service för lagring.

• SimpleDB för databaser.

• Simple Queue Service och Simple Notification Service för kommunikation.