Det visar den största svenska undersökningen hittills om hur Apples surfplatta används. Undersökningen har gjorts inom ramen för en kandidatuppsats på KTH. 891 svenska Ipad-ägare har deltagit i undersökningen.

82 procent av de som tillfrågats uppger att de använder sin Ipad flera gånger varje dag.

Men det som allra mest tycks skilja Ipad-användarna från befolkningsgenomsnittet är könstillhörigheten. Hela 95 procent av paddägarna i undersökningen är män.

13 procent av Ipad-användarna uppger att de ”jailbreakat” sin Ipad för att kunna installera tredjepartsprogram som inte godkänts av Apple. Bland de saker som Ipad-ägarna är missnöjda med märks att Adobes Flash inte fungerar och att det är svårt att utföra avancerade banktjänster som kräver BankID eller e-legitimation.