Varför ska eleverna få välja sin egen dator?
– Hårdvarutillverkarna lurar intet ont anande skolledningar och kommuner att huruvida de lyckas med införande av elevdatorer i skolan hänger på vilken dator de köper. Men framgången har inte att göra med om eleverna har en Lenovo, HP eller Mac. Det har att göra med helt andra saker. Det finns en cyniskhet när hårdvarutillverkarnas fokus säger att det beror på datorn, säger Bo Kristoffersson, som är rektor på Viktor Rydbergs gymnasium i Danderyd och engagerad i skoldatorprojektet LearnIT.

Vad vinner eleverna på att ta med sin egen dator?
– Det är som med mobiltelefonen, det är en del av elevernas personlighet. Datorn är ett arbetsredskap som ska användas kontinuerligt och det blir nästan till en livsstil vilken man använder. De kan sin dator, de trivs med den och har det de behöver.

Blir det inte mycket jobb med support med individuella datorer?
– Bland de skolor som kommit en bit så handlar supporten om att man blåser om datorn. Eleverna har i dag med sig egna Iphones och andra mobiler som används för mail, chatt och fotografering i skolarbetet. Det är ingen som skulle säga att det inte fungerar eftersom det inte finns teknisk support. Däremot så skapas ett behov av teknisk support när datorerna låses in i system där det blir fel med inloggningar.

Vad avgör om en skoldatorsatsning blir lyckad?
– Det beror på hur kunnig och engagerad skolledningen är, hur de driver den pedagogiska processen, hur lärarna samarbetar, tar in tips och nätverkar. Det handlar om attityd, ledning och pedagogisk tanke och vision.

Du är själv gymnasierektor. Hur jobbar ni?
– Eleverna får ta med en egen laptop eller köpa eller låna från skolan. Från och med i höst uppmanar vi eleverna att ta med sin egen dator om de har en.

Det låter som att den här utvecklingen är ostoppbar?
– Jag är helt övertygad om det. Konsumentifieringen av tekniken drabbar även skolan. Man måste öppna upp för individualisering och det egna bestämmandet istället för att alla elever ska ha exakt samma sak.