Computer Sweden träffade nyligen ett antal representanten för näringslivet i Luleå där det uttryckliga målet är att förmå störra utländska företag att etablera datahallar i regionen. Nu har Luleå kommun tagit fram en detaljplan för var dessa hallar kan placeras samt kallat till ett extra möte för att klubba igenom planen i byggnadsnämnden.

Skälet till att frågan hettat till just nu är att ett amerikanskt företag ansökt om att få etablera tre serveranläggningar i Luleå.

Enligt tidningen Kuriren har företaget begärt sekretess i den ansökan som skickats in till länsstyrelsen. Företaget som skickat in ansökan är Pinnacle Sweden som ska vara ett dotterbolag till det amerikanska företaget. Vilket företag det handlar om vill inga av de inblandade uppge men tidningen Norrländska Socialdemokraten tror sig veta att det är Facebook.

Ett viktigt skäl till att Norrbotten kan vara intressant för etablering av datahallar är att området både har stabil infrastruktur och låga elpriser.

– Vi kan locka med de lägsta elpriserna i Europa, säger Erik Lundström, affärsutvecklingschef på Luleå Energi.

För Facebook har lägre driftkostnader varit något av en ledstjärna vid företagets etableringar av datahallar under senare tid. För någon vecka sedan invigdes en ny datahall i Oregon där Facebook uppgav att man lyckats sänka strömförbrukningen med 38 procent. Därtill har man presenterat ett projekt kallat Open Compute Project för att visa andra aktörer hur man bygger effektivare hallar.

Centret i Prineville, Oregon är en anläggning på drygt 45 000 kvadratmeter men om den svenska satsningen blir av kan det handla om ett ännu större bygge. Enligt den ansökan som Pinnacle Sweden skickat in ska den första anläggningen vara på 30 000 kvadratmeter och sedan har man även ansökt om två ytterligare byggen inom samma område.

– Jag håller tummarna för det skulle ge positiva effekter på många häruppe, säger Anders Berglund, vd på Fortlax som är regionens största kommersiella datacenter.