Apple ökade under bokslutskvartalet, som avslutades den 26 mars, omsättningen med 83 procent, till 24,67 miljarder dollar. Vinsten uppgår till 5,99 miljarder dollar, en ökning med 95 procent. Vinsten per aktie ökar på årsbasis med 92 procent, till 6,40 dollar per aktie.

Under motsvarande kvartal i fjol gjorde Apple en vinst på 3,07 miljarder dollar och omsatte 13,5 miljarder dollar. Resultatet för senaste kvartalet hamnar långt över analytikernas prognoser, som enligt Thomson Reuters låg på 23,38 miljarder dollar i omsättning och 5,36 dollar i vinst per aktie.

– Med en kvartalstillväxt på 83 procent och en vinstökning på 95 procent, så skjuter vi med alla cylindrar. Vi fortsätter att förnya oss på alla fronter under hela återstoden av året, säger Apples vd Steve Jobs i ett uttalande.

Stark försäljning av Iphone och Macintosh är ett skäl till ökningen. Totalt såldes 18,65 miljoner Iphone under senaste kvartalet, en ökning med 113 procent på årsbasis. Ett skäl till ökningen är att Apple har skaffat sig fler säljkanaler. AT&T var i USA exklusiv försäljningskanal av Iphone fram till senaste kvartalet, då även Verizon Wireless blev återförsäljare.

Förutom det började Apple sälja Ipad i USA den 11 mars, och i ytterligare 25 andra länder den 25 mars. Apple sålde totalt 4,69 miljoner Ipad under kvartalet. Försäljningen av Macintosh ökade 28 procent, till 3,76 miljoner enheter. Inför sitt tredje bokslutskvartal spår Apple en omsättning på 23 miljarder dollar och en vinst på 5,03 dollar per aktie.

Apples aktiekurs ökade 3,2 procent i handeln på Nasdaq efter att bokslutet släpptes, till som mest 342,4 dollar.
– Detta bekräftar för investerarna att Apple närmast en magisk tillväxtsaga inom teknik. De är verkligen fantastiska, säger analytikern Mark Moskowitz på JP Morgan Chase till tidningen Business Week.