De stora molnleverantörerna har hittills har kunnat erbjuda god tillgänglighet för sina tjänster, men Amazons problem nyligen visar att det inte finns någon heltäckande garanti för det. Även molnet bygger på it och som alla som läser den här texten vet så går it sönder ibland.

Det här får vi leva med. Poängen är inte att undvika molntjänster för det, utan att tänka igenom strategier för att hantera problem. Det paradoxala i hela den här soppan är att många väljer molntjänster just för att slippa bry sig om tekniska problem.

Det är bara att inse att även om man slipper jobbiga installation och jobbig drift genom att använda en molntjänst så slipper man inte alla tekniska problem. Det här vet alla tekniskt bevandrade it-arbetare. Frågan är om ekonomerna som gör kalkyler för att byta egen it mot molntjänster vet det? Och om de vet det, tar de med den kunskapen i sina kalkyler?

Det minsta man kan begära är en riskanalys som innefattar alternativkostnader för molnproblem. Frågan är bara hur man ska bestämma de kostnaderna. Arbetsgången blir nog att börja med en kvalificerad gissning, som sedan kan förfinas allt eftersom tiden går.