Förra veckans uppmärksammande av att Google och Apple lagrar information om var och när användare av Iphone, Ipad och Androidmobiler befinner sig har fått flera länder att reagera.

Tyska myndigheter, som är kända för sina hårda dataskyddslagar, ställde krav på Apple så snart uppgifterna var ute i förra veckan och begärde att Apple talar om var, hur länge och varför informationen sparas.

Flera amerikanska delstater har också reagerat. Lisa Madigan, högsta ansvariga politiker för juridiska frågor i delstaten Illinois, har bett företagen att redovisa varför och hur de sparar informationen. "Jag vill veta om användarna har informerats om vad som spåras och lagras av Apple och Google och om det går att stänga av funktionerna", säger hon till IDG News.

Även Frankrike, Italien och Sydkorea har inlett granskningar, enligt Bloomberg.

Men svenska Datainspektionen har inte inlett någon granskning. Myndigheten behöver mer information innan de tar beslut om en tillsyn ska göras, enligt myndighetens jurist Ulrika Andersson.

– De uppgifter vi har just nu är inte tillräckligt för att gå vidare med. Men är det så att man börjar använda uppgifterna för något ändamål så är det viktigt att man har informerat om det, avtalat och inhämtat samtycke från de registrerade, säger hon.

Datainspektionen följer därför de andra granskningarma för att se vad som kommer ut från dem.

– Vi kan få information från andra länders granskningar, media eller att enskilda kommer med klagomål där mer information kommer fram, säger Ulrika Andersson.

Fakta

I förra veckan avslöjade två säkerhetsexperter att Iphone och Ipad registrerar och lagrar användarens position. Uppgifterna lagras okrypterat i en dold fil och följer dessutom med i den inbyggda backupprocessen.

Enligt säkerhetsexperterna började registreringen i samband med att Ios4 kom ut.