Än så länge har användningen av molnet som utvecklings- och driftsplattform för applikationer inte kommit i gång ordentligt. Men alla tecken pekar på att den kommer att göra det. De som har varit tidigt ute har märkt av följande, kanske oväntade, saker, skriver IDG News.

1. Inte som verkliga världen
Den som använder en molntjänst för att utveckla en applikation som ska köras lokalt kommer att märka att det är svårt att återskapa produktionsmiljön i molnet. Ett exempel kan vara att testa integration med ett gammalt system som inte kan flyttas till molnet.

Man blir oftare än vanligt tvungen att göra dummytjänster för att simulera integration, med alla problem det för med sig. Det går helt enkelt inte att veta hur en applikation som utvecklas kommer att fungera i drift.

2. Alla applikationer passar inte i molnet

Om kraven på säkerhet är extrema eller om en lösning till stor del bygger på kod som körs i gamla miljöer som stordatorer så minskar nyttan med en molnlösning.

3. Utvecklare tveksamma
På många företag har det visat sig att verksamhetsfolk är mer positiva till molnlösningar än it-folk. En anledning kan vara att utvecklare är ovilliga att lära om när de känner att de slänger bort surt förvärvade erfarenheter från traditionella miljöer.

4. Brist på dokumentation
I jakten på att snabbt få ut nya molntjänster på marknaden släpar ibland dokumentationen av dem efter, vilket försvårar arbetet för utvecklare.

5. Strul med nätverk
Privata moln som inte har samma kapacitet som publika kan ställa till besvär. Ett exempel är att det kan vara svårt med planerade driftstopp. Ett annat problem är att ett privat moln helt enkelt inte kan hantera lika tunga belastningstoppar som publika.

6. Lätt att glömma stänga av
Många molntjänster har komplexa betalningsmodeller. Det är lätt hänt att glömma att stänga av funktioner som inte behövs, vilket innebär att taxametern tickar till ingen nytta.

7. Konstiga begränsningar
Företag som ska flytta molnapplikationer från utvecklingsmiljöer till produktion blir ibland varse konstiga licensbegränsningar, vad gäller antalet användare och vad de får göra.

8. Svårare att integrera
Eftersom molnkunder vanligtvis inte har full tillgång till den tekniska plattformen kan det vara svårt att lösa integrationsproblem.

9. Snabb förändring
Molntjänster uppgraderas ofta vilket gör det svårt att hänga med och ha koll på hur lösningar bör se ut och vilka möjligheter som finns.

Fakta

Ett exempel på den snabba takten i molnvärlden är att Microsofts molnplattform Azure ska uppgraderas varannan månad.