Sju år har gått sedan den förra europeiska handlingsplanen för e-hälsa spikades av EU. Sent i höst planerar EU-kommissionen att lägga fram en ny, en uppdatering som den svenska regeringen tog initiativ till under Sveriges ordförandeskap.

Om två veckor träffas olika intressenter och representanter för medlemsländernas regeringar i Budapest för att diskutera hur den nya planen ska se ut. Dessutom har kommissionen skickat ut enkätfrågor till industri- och användarorganisationer och det går också att lämna sina synpunkter via webben.

– Den gamla agendan gäller fortfarande till vissa delar. Mycket har redan genomförts och på en del områden pågår fortfarande arbete. Men man kan också se att den var lite ambitiös i sin tidsplan och underskattade utmaningen i att förändra vården med teknikens hjälp, säger Daniel Forslund, kansliråd på Socialdepartementet.

Förutom behovet att anpassa tidsplanen lite mer till verkligheten finns det också många nya områden och aspekter som inte var aktuella när den förra handlingsplanen skrevs 2003-2004 men som bör finnas med denna gång konstaterar han.

Patientrörlighetsdirektivet röstades igenom av ministerrrådet och Europaparlamentet i mars och innebär att alla EU-medborgare har rätt till ersättning för planerad vård i andra EU-länder om den inte kan erbjudas i hemlandet.

– Det ändrar i grunden förutsättningarna och behovet av att ha tillgång till patientinformation över nationsgränserna, säger Daniel Forslund.

Det sätter också extra fokus på frågor som patienträttigheterna.

– Den aspekten finns inte alls med i den gamla handlingsplanen och det är något som vi från svensk sida gärna vill driva på. Att också poängtera patientens rätt att ha tillgång till sin egen information och olika e-hälsotjänster.

I övrigt är Daniel Forslund förtegen om vad Sverige tänker driva.

– Vi har precis påbörjat behandlingen av denna fråga så jag kan ännu inte avslöja den svenska förhandlingslinjen, säger han.
Men han tror att Sveriges inflytande över den nya handlingsplanen kan bli ganska stort.

– Vi ligger ju långt fram när det gäller en avancerad användning av e-tjänster i vården och vi hoppas att de svenska erfarenheterna tas till vara när den nya planen tas fram.

Fakta

Sedan 2008 har EU-projektet Epsos arbetat med att utveckla konkreta gränsöverskridande e-hälsotjänster. Sverige har varit mycket aktivt i projektet genom sin roll som både projektledare och ordförandeposten i styrelsen. Epsos har fokuserat på två saker:

  1. Att se till att patienter ska kunna få ut sina e-recept i alla medlemsländer och att det ska finnas tillgång till patienternas läkemedelslistor.
  2. Att skapa en patientöversikt som ska fungera inom EU.

    I år planerar uppemot 11 länder börja pilottesta dessa e-tjänster sinsemellan – Sverige, Finland, Danmark, Österrike, Frankrike, Tyskland, Tjeckien, Grekland, Italien, Slovakien och Spanien.

Den 10-12 maj har EU sin årliga ministerkonferens om e-hälsa i Budapest. I samband med den hålls även ett ministermöte. Från svensk sida kommer dock inte socialminister Göran Hägglund utan statssekreterare Karin Johansson, som leder en svensk delegation på över 190 personer från hela vård- och omsorgssektorn. Sverige har därmed den i särklass största delegationen vid konferensen.