Värdefull bandbredd äts upp av skräppost och företag lägger stora resurser på olika former av motmedel. Trots det landar en del i mottagares inkorgar, där den sedan irriterar och kostar pengar.

Hittills har merparten av all spam skapats av olika botnät eller kommit från ”skyddade” servrar i länder med obefintlig lagstiftning.

Men på senare tid har direktmarknadsföringsföretag, specialiserade på spam, etablerat sig i Norden.

Det första de gör är naturligtvis att spamma alla om sina egna tjänster.

I sin marknadsföring talar de sig varma för hur bra roi just den typen av marknadsföring har, men de talar mindre om den enorma badwill som spam medför, eller att svarsprocenterna är mycket lägre än annan typ av marknadsföring. Orsaken till den höga roi:n är den låga kostnaden. Avsändaren betalar inte, det är mottagaren som gör det.

Genom ett olyckligt förbiseende gäller inte EUs spamlagstiftning för företag.

Däremot har de nordiska ländernas myndigheter tolkat direktivet så att även adresser som fornamn.efternamn@foretag.se omfattas av lagstiftningen och är skyddade.

Undantaget är om personen kan antas ha ”sådan position” (till exempel inköpschef) att det är berättigat med reklam.

Det är nu dags att täppa till kryphålet som spammarna använder. Obeställd reklam, per e-post, sms eller fax är oacceptabelt.

I en tidning eller på webben kan jag välja att ignorera ointressant reklam.

Reklam i min inkorg, telefon eller fax måste jag åtgärda manuellt. Alla vi i branschen borde arbeta tillsammans, och med våra politiker, för att få en ändring. Samtidigt kan vi dra vårt strå till stacken genom att svartlista kända spammare i våra brandväggar.

Sist, men inte minst, måste vi upplysa våra användare om att aldrig göra affärer med företag som sysslar med spam.


Anders Gustafsson konsult, sysslar med nätverksadministration och säkerhet