– Vi får många frågor om vad som gäller, säger Ulrika Andersson, ansvarig för ett granskningsprojekt som myndigheten dragit i gång kring myndigheters användning av molntjänster.

Just nu granskas två kommuner, Salem och Enköping, som använder varsin molntjänst: Google Apps och Dropbox. Syftet är att slå fast om användningen följer pul. Granskningen väntas bli klar till midsommar. Till hösten kommer en vägledning för myndigheter när det gäller molntjänster.

Till dess är Datainspektionens enda råd att göra noggranna analyser av de krav ställs i pul när det gäller hantering av personuppgifter.

– Vi hoppas att det pågående projektet ska utmynna i mer konkreta riktlinjer än så, säger Ulrika Andersson.

Men hur noggranna analyser som än görs är det i dagsläget oklart om Sparregisteruppgifter i en molntjänst är i överenstämmelse med pul.

– Det är ju upp till de registeransvariga att se till att man följer lagen. Det är ju så det är. Vi kan bara komma in i efterhand och granska för att se om åtgärderna är tillräckliga, säger Ulrika Andersson.

Om det dyker upp en Sparregistertjänst i molnet skulle ni inleda en granskning då?

– Vi skulle kunna göra det. Det skulle kunna vara intressant.

Har det tillkommit några molnärenden som ni granskar utöver Salem och Enköping?

– Nej inte än. Men vi letar tillsynsobjekt. Vi vill titta på så många olika typer av molntjänster som möjligt för att komma fram till en helhetsbild där vi kan ge så mycket vägledning som möjligt, säger Ulrika Andersson.